Nationell särskild händelse efter attentat i Europa

Polisen har beslutat om en nationell särskild händelse för att bland annat snabbt kunna agera vid ett eventuellt terrorattentat. Terrorhotnivån i Sverige ligger dock kvar oförändrat på en förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala.

Polismyndigheten beslutade den 5 november att inleda en nationell särskild händelse. Syftet är bland annat att polisen snabbt ska kunna agera vid ett eventuellt terrorattentat.

– Polisen har en god operativ förmåga i hela landet, genom en nationell särskild händelse får vi en än mer flexibel organisation som både kan förhindra att attentat inträffar och att snabbt agera vid eventuella händelser, säger polisens nationella kommenderingschef Stefan Hector.

Polisen vidtar, som alltid, de åtgärder som bedöms nödvändiga för att göra Sverige tryggt och säkert. Det innebär till exempel att polisen kan ha en ökad närvaro på vissa platser. Den nationella särskilda händelsen omfattar i nuläget Noa samt storstadsregionerna Stockholm, Syd och Väst samt region Mitt.

– Sverige är en del av Europa och världen och det är inget märkligt i att vi anpassar vårt arbetssätt efter händelserna i Frankrike och Österrike för att snabbt kunna agera vid eventuella attentat. Att polisen löpande genomför olika typer av insatser för att förebygga och förhindra brott, till exempel att vi som nu samordnar vårt arbete i en särskild händelse, är en naturlig del i vårt arbete, säger Stefan Hector.

Det finns i nuläget inga rekommendationer om att undvika några särskilda platser eller liknande.

Uppdatering kl 19:50 den 6 november:

Det förekommer ryktesspridning i sociala medier kopplat till polisens särskilda händelse.

– Det är viktigt att vara källkritisk och jag uppmanar den som vill veta mer om läget och polisens arbete att följa informationen som polisen själv kommunicerar. Naturligtvis ska man även kontakta polisen om man ser något som gör en orolig, något som sticker ut eller bryter mot vanliga mönster, säger Stefan Hector.