Nytt medborgarlöfte i Gällivare

  • Petter Wikström och Henrik Ölvebo
    Överenskomna medborgarlöften mellan Petter Wikström, tf Lokalpolisområdeschef i Norra Lappland och Henrik Ölvebo, kommunalråd i Gällivare kommun. Bild: Kent Wingsund
  • Medborgarlöften för Gällivare 2020 undertecknas
    Petter Wikström, tf Lokalpolisområdeschef för Norra Lappland undertecknar 2021 års medborgarlöfte tillsammans med Gällivare Kommuns kommunalråd Henrik Ölvebo. Bild: Kent Wingsund
  • Nytt medborgarlöfte undertecknad i Gällivare
    Nytt medborgarlöfte i Gällivare kommun undertecknad. Bild: Kent Wingsund
1/3

Polisen och Gällivare kommun har nu kommit överens om kommande medborgarlöften för åren 2020-2022. Prioriterade områden i löftet innehåller bland annat aktiviteter för att stärka ungdomar, våldsutsatta och allmänna gång- och cykelvägar.

Polisen och Gällivare kommun har tillsammans med medborgare och medarbetare skapat en gemensam lägesbild över hur upplevelsen av samhället ser ut. Tillsammans har man kommit fram till åtgärder för ökad trygghet och minskad brottslighet i kommunen i form av medborgarlöften för åren 2020-2022.

Kommunen kommer bland annat verka för trygga utemiljöer för medborgarna och satsningar ska göras på förbättrad belysning och tillgänglighet för fotgängare.

- Vi har efter samtal med våra medborgare förstått att det är platser i kommunen som upplevs som otrygga och svårtillgängliga vilket vi kommer åtgärda genom att se till att belysningen fungerar längs våra gång- och cykelbanor, säger Henrik Ölvebo, kommunalråd Gällivare kommun.

Polisen ska öka sin närvaro och synlighet i samhället och byarna genom bland annat fotpatrullering och trafikarbete.

- Vi kommer fortsätta att vara i byarna runt Gällivare kommun genom att bland annat genomföra trafikkontroller, säger Petter Wikström, tf Lokalpolisområdeschef i Norra Lappland.

Under 2020-2022 kommer polisen att satsa på att ge hjälp och stöd till våldsutsatta samt personer som påträffas rattonykter.

- Brott i nära relation är en av våra största brottskategorier och vi har anställt nya utredare som kommer jobba med särskilt utsatta brottsoffer, förklarar Petter Wikström.

Till sist kommer polisen och kommunen att stärka barn och unga genom att bland annat besöka skolor och på fritidsgårdar. Det kommer också att genomföras ett antal insatser mot langning av alkohol och tobak till minderåriga.

- Vi har ett stort behov av nära dialog med föräldrar och andra vuxna i närheten av barn och unga eftersom de utgör deras största skyddsfaktor och som också har möjlighet att påverka dessa för att öka förutsättningarna att lyckas i livet, säger Petter Wikström.

Läs medborgarlöftet i sin helhet här