Så blev resultatet i trafikveckan "Brott på väg" i polisregion Öst

Under vecka 46 har hela Polismyndigheten prioriterat att göra extra kontroller i trafiken för att upptäcka och minska antalet brott på väg. Här är resultatet för polisregion Öst.

Med brott på väg menas alla brott som sker på och i anslutning till väg. Många kriminella använder vägnätet som en del i sin brottsplan. De använder sig av vägen för att ta sig till och från en brottsplats. Därför riktar polisen regelbundet extra uppmärksamhet mot huvudvägnätet som möjliggör snabba förflyttningar genom landet, det vill säga riksvägar och europavägar.

Bland annat upptäcks stöldgods vid polisens kontroller, men även vapen och ammunition, narkotika eller efterlysta personer.

Trafikveckan i siffror
Polisen i Region Öst kontrollerade 1997 fordon och ännu fler personer kopplat till fokusveckan. I samband med kontrollerna har brott upptäckts och utredningar har påbörjats. Resultatet påverkas av bland annat bemanning och prioriterade akuta ärenden.


Östergötland
Totalt antal fordon: 361    
Linköping: 269
Norrköping: 42
Motala: 50

Totalt antal personer: 416                      
Linköping: 304
Norrköping: 42
Motala: 70

Inre utlänningskontroller: 4                    
Linköping: 3
Norrköping:0
Motala: 1

Gripna: 3                                                 
Linköping: 3
Norrköping: 0
Motala: 0

Efterlysta personer: 2                             
Linköping: 2
Norröping:0
Motala: 0

Beslag av misstänkt narkotika: 10         
Linköping: 5
Norrköping: 1
Motala: 4

Beslag av vapen: 0                                 

Beslag av misstänkt stöldgods: 1           
Linköping: 1
Norrköping: 0
Motala: 0

Rattfylleri alkohol: 7                              
Linköping: 2
Norrköping: 1
Motala: 4

Rattfylleri droger: 7                                
Linköping: 2
Norrköping: 1
Motala: 4

Södermanland
Totalt antal fordon: 817    
Katrineholm: 108
Nyköping: 409
Eskilstuna: 192

Totalt antal personer: 502                      
Katrineholm:136 
Nyköping: 194
Eskilstuna: 172

Inre utlänningskontroller: 23                  
Katrineholm: 3
Nyköping: 4
Eskilstuna: 16

Gripna: 0

Efterlysta personer: 2                             
Katrineholm:2
Nyköping: 0
Eskilstuna: 0

Beslag av misstänkt narkotika: 3           
Katrineholm: 2
Nyköping: 1
Eskilstuna: 0

Beslag av vapen: 1                                 
Katrineholm: 1
Nyköping: 0
Eskilstuna: 0

Beslag av misstänkt stöldgods: 1           
Katrineholm: 1
Nyköping: 0
Eskilstuna: 0

Rattfylleri alkohol: 1                              
Katrineholm: 0
Norrköping:1
Eskilstuna: 0

Rattfylleri droger: 3                                
Katrineholm: 1
Nyköping: 2
Eskilstuna: 0


Jönköping
Totalt antal fordon: 819                                
Södra Vätterbygden: 422 
Höglandet: 201
Värnamo:196

Totalt antal personer:  616                                                 
Södra Vätterbygden: 473
Höglandet: 47
Värnamo:196

Inre utlänningskontroller: 44                  
Södra Vätterbygden: 39
Höglandet: 5
Värnamo:0

Gripna: 4                                                 
Södra Vätterbygden: 4
Höglandet: 0
Värnamo: 0

Efterlysta personer:0                              

Beslag av misstänkt narkotika: 6           
Södra Vätterbygden: 2
Höglandet: 0
Värnamo: 4

Beslag av vapen: 2                                 
Södra Vätterbygden: 2
Höglandet: 0
Värnamo:0

Beslag av misstänkt stöldgods: 3           
Södra Vätterbygden: 3
Höglandet: 0
Värnamo: 0

Rattfylleri alkohol:6                               
Södra Vätterbygden: 3
Höglandet: 2
Värnamo: 1

Rattfylleri droger: 14                              
Södra Vätterbygden: 9
Höglandet: 3
Värnamo: 2

För medier som vill prata med lokala talespersoner -kontakta presstalespersonen i tjänst genom pressnumret 010-56 92366 så guidar vi dig rätt.