Planlagd insats i Gävle

Efter ett beslut i ledningsgruppen i region Mitt och tillsammans med lokalpolisområdschef Lars Jansson i Gästrikland, genomförde lokalpolisområde Gästrikland en insats i Gävle. Insatsen skedde i Sätra och på Öster.

Insats i Gävle

Onsdag och torsdag den 11-12 november genomfördes insatsen i samverkan med flera aktörer, socialtjänsten, fastighetsägaren Gavlegårdarna och Kronofogdemyndigheten.

Målet med insatsen var att skapa trygghet och synlighet samt att kontrollera den brottslighet som finns i områdena tillsammans med samverkanspartners. 

Insatsen leddes av

Den planlagda insatsen leddes av insatsledare Anders Viktorsson och hans biträdande insatsledare Malin Larsson. 

Tack vare ett stort driv hos poliserna som deltog i insatsen och ett mycket bra samarbete med andra aktörer, så fick insatsen ett bra resultat. Ett särskilt tack till Kronofogdemyndigheten för deras stöd i insatsen.

Jag är mycket nöjd över dessa två dagar, säger insatsledare Anders Viktorsson.

Genomförandet 

Det som har varit genomgående vid insatserna är att samverkan mellan de olika aktörerna har fungerat mycket väl. Synligheten av patruller i de aktuella områdena har varit omfattande under de aktuella dagarna och det har uppnåtts goda resultat vid kontroller av fordon och personer. 

Det är av stor vikt att allmänheten ser att polis och samverkanspartners tillsammans kan utföra insatser i orosområden. Detta kan skapa tryggare bostadsområden och en tillit till myndigheter.

-Svensk polis tillsammans med flera parter har fått i uppdrag att samverka för att sätta större press på kriminella element i samhället och det arbetet kommer vi att göra för en lång tid framåt, säger lokalpolisområdeschef Lars Jansson.

Medverkade enheter från polisen var, ingripandeverksamheten (IGV), regionala insatsstyrkan (RI), områdespolisen, hund (specialsök), gränspolisen, utredningssektionen (UL), kommunpolis samt kommunikationsenheten (presstalesman). Sammanlagt deltog ett 20-tal medarbetare vid varje insats.

Genomfördes under insatsen 

Under de två dagar genomfördes bl.a. följande:

  • 160 fordonsstopp
  • 70-tal kontroller av personer
  • 10-tal husrannsakningar
  • 10-tal beslag
  • 10-tal frihetsberövanden
  • 15-tal anmälningar upprättades
  • 6 inre utlänningskontroller
     

Ett tack från lokalpolisområdeschefen

-Ett stort tack till alla som medverkade vid insatsen och som gjorde den möjlig, hälsar lokalpolisområdeschefen Lars Jansson med personal.