Polisen lanserar film i samband med kampanjvecka: En vecka fri från våld

Polisen i Norrbotten har producerat en film baserat på citat från autentiska polisutredningar som läses upp av polisområdets ledningsgrupp.

Att slå, hota eller kränka en närstående är ett allvarligt brott. Polisen i Norrbotten vill i samband med kampanjveckan ”En vecka fri från våld” väcka känslor och reflektioner, få förändring och en ökad medvetenhet om brottsområdet brott i nära relation. Polisområde Norrbottens ledningsgrupp lanserar därför en film med citat från polisutredningar. Citaten som läses upp är avidentifierade och hämtade från förhör med målsäganden och misstänkta. De manliga medlemmarna i ledningsgruppen läser upp brottsoffrens citat och de kvinnliga medlemmarna i ledningsgruppen läser upp misstänktas citat.

- Jag ville att vi i polisledningen skulle visa att detta är ett av våra mest angelägna brottsområden var vi behöver en förändring i hela samhället, säger Karin Markaberg, utredningssektionschef och initiativtagare till filmen.

Sedan en tid tillbaka satsar myndigheten på särskilt utsatta brottsoffer vilket innefattar våld i när relation, sexualbrott och brott mot barn. Satsningen bygger på att stärka arbetet och anställa fler utredare.

- Vi vill att fler kontaktar polisen om man är utsatt eller misstänker att någon utsätts för våld i hemmet. Det är grova brott med stora konsekvenser för de som utsätts, som delar av citaten i filmen vittnar om, berättar Karin Markaberg.

Brotten sker överallt i samhället och förekommer i samtliga samhällsklasser. Polisen har växlat upp för att komma åt förövarna och för att få en effektivare brottsutredning men fler aktörer behöver ta ansvar i frågan för att bidra till en samhällsutveckling som minskar brott inom denna brottskategori.

- Kampanjveckan är ett bra sätt att uppmärksamma brottskategorin. Brottsutsatta i nära relation och utsatta barn behöver oss och hela samhället behöver göra mer för att förebygga, säger Karin Markaberg.

Här kan du få hjälp

För polisen råder det ingen tvekan. Att utsätta en närståde för våld, hot eller kränkningar är ett allvarligt brott. Om du eller någon du känner - vuxen eller barn - är utsatt, kom till oss.

Brott i nära relation, kom till oss