Polisen i region Stockholm och Gotland genomför trafikveckan ”brott på väg”

Som en del i brottsbekämpningen genomför polisen en trafikvecka mellan den 9 och 15 november som riktar sig mot alla brott som sker på och i anslutning till vägnätet.

Många kriminella använder vägnätet som en del i sin brottsplan och för att transportera sig till och från en brottsplats.

– Genom kontroller av fordon kan vi komma åt förare och passagerare som använder vägnätet i samband med brottsliga gärningar som exempelvis att transportera stöldgods, vapen, narkotika med mera, säger Göran Bolinder som är trafikansvarig i region Stockholm och Gotland.

Trafikveckan ”brott på väg” kommer att genomföras av poliser i hela regionen. De kommer att kontrollera körkort och fordon, och vid behov även utföra bland annat utlänningskontroller och kontroll av efterlysta.