Inställt på grund av sjukdom

Inställt på grund av sjukdom! Polisen och Jokkmokks kommun bjuder in media att delta vid undertecknandet av nytt medborgarlöfte. Tisdag den 24:e november kl 11.00 på kommunhuset i Jokkmokk.

Polisen och kommunen har genomfört ett antal medarbetar- och medborgardialoger för en gemensam lägesbild för situationen i Jokkmokks kommun. Det är utifrån dessa dialoger medborgarlöftena tagits fram för att skapa en grund i arbetet med ökad trygghet och minskad brottslighet i Jokkmokks kommun. 

Vid pressträffen kommer medborgarlöftena att presenteras samt undertecknas. Därefter finns möjlighet för enskilda intervjuer.

Medborgarlöftena kommer att handla bland annat om tillsynen och tillgången på alkohol- och tobak för ungdomar samt säkerhetsarbete i trafiken.

Plats: Kommunhuset i Jokkmokk 

Tid: 24:e november kl 11.00 (föranmälan krävs, se nedan) - NY TID MEDDELAS SENARE

Anmälan: Sker till polisens kommunikatör: Maria Jakobsson epost: maria.jakobsson@polisen.se 

Vid undertecknandet medverkar:

Petter Wikström, tf Lokalpolisområdeschef Norra Lappland

Stefan Thyni, Kommunpolis Norra Lappland

Robert Bernhardsson, Kommunalråd Jokkmokks kommun