Pressinbjudan: Nytt medborgarlöfte för Gällivare kommun

Polisen och Gällivare kommun bjuder in media att delta vid undertecknandet av nytt medborgarlöfte. Tisdag den 10:e november kl 13.00 på kommunhuset i Gällivare.

Polisen och kommunen har genomfört ett antal medarbetar- och medborgardialoger för en gemensam lägesbild för situationen i Gällivare kommun. Det är utifrån dessa dialoger medborgarlöftena tagits fram för att skapa en grund i arbetet med ökad trygghet och minskad brottslighet i Gällivare kommun. 

Vid pressträffen kommer medborgarlöftena att presenteras samt undertecknas. Därefter finns möjlighet för enskilda intervjuer.

Medborgarlöftena kommer att handla bland annat om hur polisen och kommunen kommer jobba för att stärka ungdomarna i kommunen och motverka utanförskap, stärka arbetet mot våldsutsatta samt stärka arbetet i trafiken. 

Plats: Samling vid trappan till det nya Kunskapshuset för att gemensamt gå upp till Kommunfullmäktigesalen högst upp i byggnaden. 

Tid: 10:e november kl 13.00 (föranmälan krävs, se nedan)

Anmälan: Sker till polisens kommunikatör: Maria Jakobsson epost: maria.jakobsson@polisen.se 

Vid undertecknandet medverkar:

Petter Wikström, tf Lokalpolisområdeschef Norra Lappland

Stefan Thyni, Kommunpolis Norra Lappland

Henrik Ölvebo, Kommunalråd Gällivare kommun