Till dig som bor och vistas i Norra Lappland

När du ser en polisbil, känner du oro för att något har hänt – eller trygghet över att vi finns på plats?

Lokalpolisområde Norra Lappland, bestående av Kiruna, Gällivare och Jokkmokks kommuner, har upplevt en intensiv sommar och höst. Det skrivs mycket om brott och polisverksamhet, men det handlar oftast om enskilda händelser som – i fel sammanhang – kan ge upphov till otrygghet och känslan av glesbygden som laglöst land. Vi är väl medvetna om det, och vi vill därför gärna berätta med egna ord om den polisiära verksamhet som finns i Norra Lappland.

Generellt sett, med några undantag, minskar brottsligheten i Norra Lappland. Vi följer utvecklingen regelbundet och arbetar därefter, men långt ifrån allt syns utåt:

  • I Kiruna i somras dödades en ung person, en händelse som utretts som mord. Från polisiärt håll ser vi det som en enskild händelse och snart är det rättegång av fallet. Mordutredningen har i sig inneburit en del utmaningar i bevisfrågor som det ofta är i dessa typer av utredningar. Över tid har det inte skett någon ökning av det dödliga våldet i vårt lokalpolisområde, utan antalet är alltjämt lågt.
  • I sommar rapporterades det om händelser i byar utanför Gällivare och medborgares känsla av otrygghet. I flera fall rör det sig om individer vi är bekanta med och som vi följer för att kunna lagföra när brott begås. Under hösten har vi fortsatt att lägga mer tid på arbete utanför huvudorterna.
  • Vi ser att rörligheten bland kriminella ökar och att brottsligheten inte längre bara är lokal. Det är många i vårt område som till exempel drabbats av bedrägerier och villainbrott. Detta är svårutredda brott men som vi fortsätter göra allt för att förebygga.

Med hjälp av statistik över brott fördelar vi resurser och arbetstid för att finnas till hands när och där brotten sker.  Vi jobbar dygnets alla timmar, årets alla dagar och har god tillgång till specialfunktioner såsom polishundar, helikopter och kriminaltekniker för att underlätta det polisiära arbetet. Avstånden är en utmaning men vi är bra på att hjälpas åt. Samtidigt satsar vi mot framtiden och för oss handlar det om:

  • Tillväxt. Vi behöver och ska bli fler poliser i Norra Lappland. Myndigheten har försökt underlätta för alla som är intresserade av polisutbildningen genom att möjliggöra distansstudier samt möjlighet att redan vid studiestarten välja vilket län man vill jobba i efter studietiden.
  • Under 2019 började vi använda drönare vid till exempel eftersök av försvunna personer men även i det brottsutredande uppdraget. Vi kommer också få se mer av fast kamerabevakning för att öka tryggheten och minska brottsligheten i vårt område.
  • Vi samverkar med kommunen i flera frågor som rör livsvillkor för medborgare i Norra Lappland. Tryggheten är vår gren, men vi är många som behöver hjälpas åt för att nå resultat.

Så till dig medborgare i Norra Lappland: Fortsätt bry dig om dina nära och kära. Hjälp våra barn och ungdomar till en god start i livet. Stå upp för de goda krafterna. Kom till oss, anmäl brott och försök vara ett så bra vittne du bara kan, så ska vi göra allt vi kan för ett tryggare samhälle.

Hälsningar,

Petter Wikström,Tf Lokalpolisområdeschef för Norra Lappland och 
Stefan Thyni, Kommunpolise för lokalpolisområde Norra Lappland