Tillfälligt beslut om möjlighet till kamerabevakning i Berga i Linköping

Karta Berga

Polisen har beslutat att vid behov använda kamerabevakning med hjälp av drönare, så kallad UAS, i stadsdelen Berga i Linköping.

Beslutet som fattats gäller mellan 2 november 2020 och som längst till och med 31 januari 2021. Kamerabevakningen kommer att ske genom användande av UAS, Unmanned Aerial System. Beslutet innebär en möjlighet för polisen att använda UAS när det bedöms att behov finns.

Platsen som beslutet avser är området Berga i Linköping. Området innefattar Berga centrum och närliggande adresser, Knektgatan, Luftvärnsgata samt Prästbolsgatan, se kartskiss. Kamerabevakning med UAS fungerar som ett komplement till poliser som arbetar på plats.

– Kamerabevakning är en metod för att kunna utreda brott mer effektivt. Vi kommer troligtvis att använda det mer och mer framöver. Det är ytterligare ett verktyg som kompletterar det arbete som vi redan bedriver i Berga, säger Ann-Christine Rehnström, lokalpolisområdeschef i Linköping.

Kontakt
Ann-Christine Rehnström, lokalpolisområdeschef i Linköping
Tel: 010-56 673 01

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan alltså komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Den som hanterar luftfartyget får inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser, utan enbart platser som är allmänna.