Trafikinsats på Gotland med fokus A-traktorer och unga vuxna

En trafikinsats med inriktning på motorintresserade ungdomar har genomförts på Gotland. I fokus stod bland annat så kallade A-traktorer och unga vuxna som kör bil.

– Det finns ett stort motorintresse bland ungdomar och unga vuxna på Gotland och vi kan se att det skett ett uppsving i motorintresset. Det innebär bland annat att man samlas och kör A-traktorer och bilar i ökad utsträckning på ön, säger Andreas Elgán, vid Gotlandspolisen som arbetat med insatsen.

Den 19-25 oktober, genomfördes ett antal träffar med ungdomarna på fordonsprogrammet på Wisbygymnasiet, samt årskurs nio på Romaskolan. Detta då det ofta är dem polisen träffar på i trafiken.

– Det är viktigt att få en möjlighet att träffas och prata om trafikregler. Syftet med träffarna var att upplysa om risker i trafiken samt hur lite det egentligen krävs för att få sitt körkort återkallat eller omhändertaget, säger Andreas Elgán.

Veckan efter, den 26 oktober till den 1 november, har det fokuserats på att lagföra felbeteenden i trafiken, brister på fordon samt ordningsstörningar.
– Syftet har inte varit att ’sätta dit’ så många som möjligt, utan att sätta en tydlig gräns för vad som gäller på våra vägar. Att vistas i trafiken medför ett stort ansvar, säger Andreas Elgán.

Under den senare delen av insatsen fanns också ett antal trafikpoliser/bilinspektörer från polisens operativa avdelning hos polisen i region Stockholm med och bidrog med sin specialkompetens i arbetet. Detta vid till exempel ett antal flygande inspektioner.

Under insatsen gjordes bland annat 20 stycken flygande inspektioner vilket innebär att polis eller bilinspektör genomförde kontroller av fordon – totalt kontrollerades över 50 fordon. Extra fokus var på motorburna ungdomar och unga vuxna.

Kontroll av hastighet och böter för onödigt buller
Under insatsen gjordes också nykterhetskontroller vid tolv tillfällen samt sex laserkontroller för att övervaka hastighet. Gotlandspolisens mobila trafikkamera har också ställts ut på två olika platser på ön.

Insatsen resulterade i 43 böter gällande bland annat fortkörning, för att ha åstadkommit onödigt buller med motordrivet fordon, att ha haft annat än vitt/gult ljus fram på fordonet vid färd, för att ha haft tonade sidrutor fram på fordonet samt för onödigt störande körning med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse.

Det resulterade också i en anmälan om olovlig körning samt att en yrkesförare blev rapporterad för att inte ha haft rätt vilotid enligt det regelverk som finns.