Uppsalapolisen i myndighetsgemensam insats: Bra effekt när vi samarbetar

Trafikkontroll i samband med den myndighetsgemensamma insatsen.

Trafikkontroll i samband med insatsen. Bild: Polisen

Polisen och Kronofogden genomförde en samverkansinsats inom ramen för Fokus Gottsunda igår kväll. Flera utmätningar gjordes.

– Åtgärderna syftar till att försvåra och minska vinningen av brott för individer kopplade till den organiserade brottsligheten, samt att motverka en lockande och normaliserad bild av en kriminell livsstil, säger polisen Tobias Ahnlund, projektledare för Fokus Gottsunda.

Under tisdagskvällen gjordes en samverkansinsats med Kronofogden på flertalet adresser i främst Gottsunda. Polisen bistod Kronofogden i syfte att möjliggöra utmätningar och för att kunna trygga kronoinspektörernas arbetsmiljö.

Polisen upprättade anmälningar avseende grovt brott mot knivlagen, narkotikabrott genom eget bruk, narkotikabrott genom innehav, folkbokföringsbrott samt störande av förrättning.

Även fem inrapporteringar gjordes av Kronofogden om misstänkt felaktig folkbokföring till Skatteverket. Polisen skrev också en orosanmälan till Uppsala kommuns socialtjänst.

Kronofogden lyckades säkra tillgångar under insatsen från individer som har skulder, bland föremålen fanns en skyddsväst och en klocka. Myndigheten fick också information som kan föra fler ärenden framåt och avsluta andra.

– Vi har också tillsammans genomfört trafikkontroller där fordon och förare kontrollerades. Det ger ofta mycket bra effekt när vi kan samarbeta och dra nytta av varandras kunnande. Alla jobbade på med stort engagemang, säger Martin Axelsson, insatschef.