Våldet mot kvinnor måste stoppas

25 november har FN tagit initiativ till en internationell dag mot våld mot kvinnor. Regionpolischef Ulf Johansson berättar vad polisen gör för att fler brottsoffer ska få upprättelse.

– Våldtäkter, sexualbrott och brott i nära relation är grova brott med stora konsekvenser för den som utsätts. Polisen arbetar offensivt för att ge dessa brottsoffer upprättelse. Nu börjar vi också se effekter av satsningen för särskilt utsatta brottsoffer som startades under 2019 som även innefattar sexualbrott mot barn, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Mitt.

50 nya utredare har förstärkt regionens förmåga
Polisen i region Mitt redovisar i år fler ärenden till åklagare jämfört med tidigare år. En utveckling som är positiv och samma tendens gäller även andra brott mot särskilt utsatta brottsoffer som våldtäkt mot vuxen och sexualbrott mot barn.

– Sedan hösten 2019 har vi i region Mitt rekryterat och utbildat 50 nya utredare, de flesta är civila och har olika erfarenheter med sig i bagaget. De är nu på plats och vi börjar se effekter av satsningen. Samtidigt har vi satsat på kompetenshöjande åtgärder i form av metodutveckling tillsammans med Åklagarmyndigheten för att utveckla utredningsmetodik, forensiska åtgärder, förhörstekniker med mera i syfte att korta handläggningstiderna och höja kvaliteten i säkringen av bevis, säger Mikael Eriksson, samordnare för satsningen med särskilt utsatta brottsoffer i region Mitt.

Arbetet mot särskilt utsatta brottsoffer ska fortsätta och intensifieras
– Sedan 2017 har lika många kvinnor i region Mitt blivit dödade till följd av våld i nära relation som antalet individer som dött till följd av skjutningar i kriminella miljöer. Vår inriktning och högsta prioritet för polisen i region Mitt är att minska det dödliga våldet och de grova brotten där det ena är skjutvapenvåldet och det andra är brott i nära relation mot kvinnor och barn, säger Ulf Johansson.

Vad är polisens budskap till våldsutsatta kvinnor?
– Våldet mot kvinnor måste stoppas. Polisen kommer aldrig luta sig tillbaka utan är offensiva i arbetet mot våldet och brotten som drabbar de mest utsatta. Därför arbetar vi för att förnya och förbättra våra metoder så att fler döms för de brott som de begått och att fler brottsoffer ska få upprättelse. Särskilt utsatta brottsoffer förtjänar att prioriteras och här måste hela samhället sluta upp kring att göra allt som går för att brottet aldrig ens ska ske, avslutar Ulf Johansson.

För mer information
Mikael Eriksson, samordnare för satsningen med särskilt utsatta brottsoffer i region Mitt. Tel: 010-56 758 18

Om du eller någon du känner är i behov av hjälp
Någon ringer polisen vid första slaget, någon går när hoten och kränkningarna har gått för långt. Någon hoppas att grannen som såg eller hörde ska ringa. Gemensamt för alla är önskan om att våldet eller hoten ska få ett slut. https://polisen.se/komtilloss