"Vi arbetar med att skapa kontakter"

Rille, områdespolis i Upplands Väsby.

Rille är områdespolis i lokalpolisområde Sollentuna. Ett av de viktigaste uppdragen är att bygga relationer och förhindra nyrekrytering till gäng. Bild: Polisen

Antalet områdespoliser i region Stockholm har växt under året, för att bidra till ökad trygghet och fånga upp unga i riskzonen. I lokalpolisområde Sollentuna startade en ny grupp i slutet av augusti. Områdespolis Rille berättar:

Vad gör en områdespolis?

- Vi har fokus på trygghet, synlighet och ingripande och har kontakt med bland andra fältassistenter, fritidsgårdar, skolor och ordningsvakter. Vi gör till exempel skolbesök, besöker olika köpcentrum och prioriterade platser. Vi arbetar med att skapa kontakter, målet är att hindra unga från att hamna i missbruk eller brottslighet och att stoppa nyrekrytering till kriminella gäng, säger Rille, områdespolis i lokalpolisområde Sollentuna.

Hur många är ni i lokalpolisområdet?

- Den nya gruppen består hittills av en gruppchef och fyra områdespoliser, fler ska rekryteras. Vi har delat upp ansvaret för kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna mellan oss. Sedan tidigare finns områdespoliser som arbetar riktat främst mot narkotikabrott och gängkriminalitet.

Varför blir ni fler?

- Polisen har ett mål att arbeta närmare medborgarna. Områdespoliser kan jobba uthålligt i området och bidra till trygghet. Vi får bra personkännedom och kan till exempel upptäcka om någon ungdom behöver fångas upp av kommunens socialtjänst, det handlar inte alltid om brott.

Vilka problem är särskilt viktiga att arbeta mot?

- Narkotika, det är upprinnelsen till det mesta, nyrekrytering av ungdomar till kriminella gäng och personrån.

Vill du hälsa något?

- Alla tre kommuner i vårt område, Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna, har otroligt bra förutsättningar för att bli trygga områden att bo och vistas i. Här finns till exempel fritidsgårdar och idrottsanläggningar och mycket för ungdomar att göra. Det gäller att vi alla förvaltar det, allt från föräldrar till olika aktörer i samhället, säger Rille.

Följ på sociala medier

Facebook: Polisen Sollentuna/Upplands Väsby/Sigtuna

Instagram: polisen_sollentuna

Fakta: Områdespoliser i region Stockholm

  • I början av året fanns runt 100 områdespoliser i Stockholm. I slutet av augusti hade det ökat till 133 stycken.
  • Målsättningen är att antalet områdespoliser ska vara minst 300 inom fyra år.

Relaterad information

Polisen i region Stockholm satsar på att öka den lokala närvaron (2020-02-19)

Film: Så jobbar en områdespolis