360 cykelkontroller under insats på Gotland

Cykelstölderna har ökat och det är ett svåruppklarat brott som drabbar många. En insats för att öka kunskapen hos cyklister samt se över säkerhetsutrustning genomfördes den 28 september till den 4 oktober på Gotland.

– Målet med insatsen var att sprida information om hur man kan förhindra och försvåra för cykeltjuven samt öka medvetenheten hos allmänheten angående vad som är en säker cykel enligt lagen, säger Sara Nilsson hos Gotlandspolisen som ansvarade för insatsen

Förutom att antalet cykelstölder har ökat så har också elcyklar blivit vanligare och de är mer stöldbegärliga då de har ett högre ekonomiskt värde. Parallellt med detta ser polisen att många hittegodscyklar inte blir uthämtade från polisens cykelförråd och därmed inte återfås av sin rätta ägare.

Viktigt med lyse på cykeln när det börjar bli mörkt

Många cyklar är också bristfälliga vad gäller säkerhetsutrustning. När höst och mörker kommer är det viktigt att uppmärksamma och påminna allmänheten om vikten av att använda cykellysen för att bli synlig i trafiken och undvika trafikolyckor.

Totalt gjordes 360 cykelkontroller i insatsen. Vid dessa delades också information också ut till cyklisterna. Endast tre böter på 500 kronor delades ut för avsaknad av cykellyse efter skymningen, dessutom skrevs en anmälan om en misstänkt stulen cykel alternativt häleri.

– Många cyklister hade cykellyse och användningen av lyse verkar har ökat vilket är positivt. Vi kunde också notera att vår synlighet och de personliga mötena vid skolor och allmänna platser uppskattades av de vi mötte, säger Sara Nilsson.