42 sexköpare gripna i insats

Den senaste veckan har 42 sexköpare gripits och lagförts i en riktad insats mot prostitution i Stockholm. Under insatsen, som gick under namnet Insats Torsk, bedrevs spaning på ett större antal adresser på både Södermalm och på Norrmalm.

Initiativet till insatsen har tagits av poliser vid lokalpolisområde Södermalm men bedrivits i Stockholm City med personal från både Norrmalm och Södermalm. Insatsen har även stöttats av Nationella operativa avdelningen (Noa). Dessutom har fyra stycken socialsekreterare från socialförvaltningen vid Stockholms stad vait med under hela veckan.

– Att vi har socialsekreterarna med oss under insatsen är en enorm framgångsfaktor för att kunna fånga upp de kvinnor och barn som befinner sig i ett mycket utsatt läge men även kunna erbjuda hjälp till köparna som gripits. Det är fruktansvärt att handeln med barn och kvinnors kroppar fortsätter. Det pågår dygnet runt, året om över hela Sverige. Vi kan åter igen konstatera att mörkertalet för dessa brott är mycket stort, säger polisinsatschef Linnea Horgby, lokalpolisområde Södermalm, som tillsammans med polisinsatschef Elin Sjögren lett insatsen under veckan.

Bredda kompetensen

Ett ytterligare syfte under veckan har varit att, som en lärande myndighet, utbilda fler poliser kring prostitution och människohandel och på det sättet bredda kompetensen inom myndigheten. Det har handlat om till exempel arbetsmetoder och bemötande av brottsutsatta.

– Vi har under 2020 genomfört flera större insatser för att lagföra personer som köper sexuella tjänster och för att hitta de kvinnor och män som säljer sex och erbjuda dem hjälp. Att vi nu i den här insatsen gripit 42 män visar tydligt att prostitution fortsätter vara ett stort problem trots att det uppmärksammats stort under våren, säger Simon Häggström, kriminalinspektör på Noa och specialiserad på människohandel och prostitution, som även deltagit under hela insatsen.

Fakta

De som sålt sex och påträffats under veckan kommer från flera olika länder; Sverige, Rumänien, Nigeria, Kenya, Ryssland, Belarus, Ukraina, Spanien, Ecuador, Colombia och Polen. Totalt handlar det om 41 personer som sålt sexuella tjänster varav 35 st. kvinnor, 5 st. män samt 1 transperson. Samtliga av dessa har fått personliga samtal med de socialsekreterare som ingått i insatsen. Den yngsta säljaren som identifierats var 18 år och den äldsta 45 år.

Totalt greps 42 sexköpare. Yngsta köparen är 18 år och den äldsta 77 år. Av dessa köpare har 27 stycken tackat ja till kontakt med samtalsmottagningen KAST (Köpare Av Sexuella Tjänster).

Det har även gripits en hallick, för koppleri av normalgraden.