Arbetsmiljö och logistik fokus i det nya polishuset i Kiruna

  • Petter Wikström och Sven-Olov Hansson
    Petter Wikström, tf Lokalpolisområdeschef för Norra Lappland Sven-Olov Hansson, projektägare för nytt polishus i Kiruna Bild: Maria
  • Spadtaget
    Grävare stripad i polisens färger Bild: Maria
  • Mikael Damberg och Stefan Hämäläinen
    Mikael Damberg, inrikesminister Stefan Hämäläinen, direktör samhällsomvandlingen, LKAB Bild: Maria
1/3

I måndags hölls en pressträff tillsammans med LKAB och dess underentreprenörer och i samband med den besökte inrikesminister Mikael Damberg området. I det nya polishuset kommer arbetsmiljö och logistik vara högt prioriterat.

Det första spadtaget togs i måndags för det nya polishuset i Kiruna. 2023 ska det vara klart och då ska all polisverksamhet i Kiruna flytta in under samma tak.

 - Det är viktigt att få bra lokaler som utrymmesmässigt och flödesmässigt är anpassade för den verksamhet som vi bedriver idag, säger Petter Wikström, tf Lokalpolisområdeschef för Norra Lappland.

Polisens verksamhet i Kiruna finns idag utspridd på olika ställen i samhället och det befintliga polishuset börjar bli slitet.

 - Vi ser flera vinster med ett nytt polishus, dels de vinster vi gör med att samlokalisera vår verksamhet men också resursmässigt, säger Petter Wikström.

Planeringen av det nya polishuset har pågått under lång tid och att utse platsen som huset ska stå på har varit en lång process.

 - Detta är den fjärde platsen som vi till slut beslutade oss för, berättar Sven-Olov Hansson, projektägare för nytt polishus i Kiruna.

Polisens lokaler är till stor del funktionsanpassad och särskilda behov behöver tillgodoses. Framtagandet av flödet för hur en dag fungerar för en anställd har varit ledande i arbetet med innemiljön.

 - Huset är miljöcertifierad och ska ge medarbetarna en attraktiv och god arbetsmiljö, förklarar Sven-Olov Hansson.

Att polisen ska växa är ingen nyhet men det är också en av parametrarna som man tagit hänsyn till vid planeringen av huset. Polisen ska bli 10 000 fler polisanställda i Sverige och detta är också något som man förväntar sig kommer att märkas i norra Lappland.

 - Vi kommer att få lokaler som är väl fungerande och det finns plats för oss att växa resursmässigt, avslutar Petter Wikström.

Se gärna filmen från pressträffen!