Beslut om tillfällig kamerabevakning i Nyfors

Polismyndigheten, Lokalpolisområde Eskilstuna, sätter nu upp trygghetskameror i delar av Nyfors i Eskilstuna kommun i syfte att förebygga och upptäcka brottslig verksamhet på platsen.

Polismyndigheten har tagit ett beslut om tillfällig kamerabevakning av delar av Nyfors. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på platsen. Det inspelade underlaget ska kunna användas för att utreda och lagföra dem som ligger bakom brott.

Kamerabevakning är ett effektivt hjälpmedel i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet. Beslutet om kameraövervakning gäller i högst 90 dagar men kan eventuellt förlängas. Kamerövervakningen blir ett komplement till det brottsförebyggande arbetet i området.

Polisen värnar allmänhetens integritet och bedriver endast kamerabevakning där det finns ett konkret behov och är en ändamålsenlig metod i polisens uppdrag. Kameraanvändningen regleras av omfattande restriktioner. Till exempel kommer endast behöriga att få tillgång till bildmaterial som också raderas efter viss tid. Kamerorna blir utrustade med ett filter, så kallad maskning, som gör att de inte filmar in i bostäder. På platser där kamerabevakning sker kommer det att finnas skyltar för att upplysa om detta. Bildmaterialet sparas i två månader eller längre om det behöver användas i någon annan av polisens verksamheter, till exempel i en pågående förundersökning.

Mediekontakt
Kommunpolis Thomas Bergqvist
Telefon: 010-5669071