Bilder från drönare ger helhetssyn och svar på vad som händer på markplan

Det gör även en utvärdering om Malmöpolisens användning av drönare på Nydala och Hermodsdal.

Under sju veckor i våras genomförde lokalpolisområde Malmö Söder en pilotinsats med kameraförsedda UAV, det vill säga drönare, på Nydala och Hermodsdal i Malmö. Syftet med insatsen var att förebygga brott, och i de fall brott ändå sker, snabbt kunna ingripa för att avbryta brottsligheten samt inhämta bevis från kamerans bildmaterial till lagföringsprocessen. Ännu ett syfte var att öka den upplevda tryggheten bland de boende i områdena.

För att få en indikation på om insatser likt denna ger eftersträvad effekt har Malmö Universitet följt och utvärderat insatsen. Universitetet har före, under och efter insatsen veckovis genomfört enkätundersökningar på Nydala och Hermodsdal. Parallellt har undersökningen också genomförts i kontrollområdet Lindängen, ett område som inte flugits över med drönare under perioden.

Utvärdering av Malmö Universitet
I förra veckan levererade Malmö Universitet resultatet till Johannes Dontsios vid lokalpolisområde Malmö Söder och den som ansvarat för pilotinsatsen. Svarsfrekvensen var låg, endast 10 procent. Resultatet visar att antalet anmälningar på Nydala och Hermodsdal ökade något under insatsen. När det kommer till ökad trygghet bland medborgarna i områdena syns däremot inga förändringar vare sig åt det ena eller andra hållet. En förklaring till att man inte kunnat se någon förändring avseende trygghet är att insatsen och undersökningen inte pågått tillräckligt länge. Om den upplevda tryggheten ska påverkas i positiv riktning, krävs ett långsiktigt arbete. Sju veckor är för kort tid för att få effekt.

Lärdomar och utökad lägesbild
Johannes Dontsios framhåller att även om önskade effekter på tryggheten än så länge uteblivit, har insatsen varit lyckad ur andra perspektiv i form av nyttiga lärdomar såsom att befästa rutiner vid användning av drönare men framförallt har den bidragit till en utökad lägesbild över områdena.

– Med UAV kan vi bevaka större ytor jämfört med vad en markbunden patrull kan. Det möjliggör även att vi kan göra mer riktade kontroller där det ger mest effekt, säger Johannes Dontsios.

Johannes fortsätter: Genom bilderna som skickas från UAV har vi identifiera nya hotspots och vi ser vem som är involverad i till exempel försäljning av narkotika. Vi ser också vilka ungdomar som hänger med äldre kända kriminella. Det är viktig information i arbetet med att förhindra nyrekrytering till kriminella nätverk. Om någon vi vill kontrollera springer från platsen, kan vi följa flykten och om någon slänger ifrån sig ett föremål ser vi vart.

Avslutningsvis: UAV vare sig ska eller kan ersätta poliser på gatan utan de ska mer ses som ett bra komplement till befintlig verksamhet.

Malmöpolisen har sedan avslutad pilotinsats fortsatt att använda kameraförsedda UAV i de områden som ingått i utvärderingen och kommer så göra även framåt. UAV används även i andra delar av Malmö.

Fakta och resultat pilotinsatsen med UAV

  • Insatsen genomfördes under perioden 4 maj-21 juni 2020.
  • Sju UAV-pass med mellan 2 till 8 timmars flygtid har genomförts.
  • 40 kontroller som kommer av att något misstänkt identifierats via drönarnas kameror.
  • Flera anmälningar har upprättats avseende olika typer av narkotikabrott samt brott mot knivlagen.
  • Brottsförebyggande resultat i form av avbrutna försök till cykelstöld och bråk med flera inblandade.
  • Flera orosanmälningar till socialtjänsten har upprättats och unga har körts hem till sina föräldrar.