Digitala medborgardialoger i Västerbotten

Polis i samtal med tre kvinnor.

Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele. Polisen i Västerbottens län genomför nu tillsammans med flera av länets kommuner digitala medborgardialoger om trygghet.

Polisen och kommunen samarbetar för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Vi genomför just nu digitala medborgardialoger som ska bidra till den lägesbild som ligger till grund för samverkan, våra gemensamma prioriteringar och medborgarlöften.

Du som bor eller arbetar i de aktuella kommunerna kan via en webbenkät lämna dina åsikter och bidra till lägesbilden.

Den digitala enkätundersökningen är denna gång extra viktig då coronapandemin hindrar oss från att hålla fysiska medborgardialoger. Enkäten går att fylla i via dator, surfplatta eller mobiltelefon och är helt frivillig att besvara. Alla svar är anonyma.

Länkar till digitala medborgardialoger

Bjurholm (öppen till och med den 1 november)
Dorotea (öppen till och med den 25 oktober)
Lycksele (öppen till och med den 25 oktober)
Nordmaling (öppen till och med den 30 oktober)
Norsjö (öppen till och med den 25 oktober)
Robertsfors (öppen till och med den 1 november)
Sorsele (öppen till och med den 25 oktober)
Storuman (öppen till och med den 30 oktober)
Vilhelmina (öppen till och med den 25 oktober)
Vindeln (öppen till och med den 1 november)
Vännäs (öppen till och med den 1 november)
Åsele (öppen till och med den 25 oktober)

Aktuella medborgarlöften