Död häst i Småland var sjukdomsfall

Hästen, som hittades död på en gård utanför Jönköping 21 september, dog av akut sjukdom.

Den 21 september hittades en död häst på en gård mellan Tenhult och Barnarp. Polisen upprättade en anmälan om djurplågeri samt skadegörelse då det initialt misstänktes att någon person låg bakom hästens död samt hästens skador.

Nu kan polisen, med hjälp av obduktionsrapporten, konstatera att hästen dog av ett akut sjukdomsfall. Det misstänktes tidigt att någon person skulle ha skurit bort ena ögat och ett öra, men så var alltså inte fallet.

- Enligt obduktionsrapporten är hästens dödsorsak ett akut tarmvred. De yttre skadorna på hästen har uppkommit efter hästens död.  Skadorna har uppkommit genom yttre påverkan av ett djur, säger förundersökningsledaren Åsa Nyblom som har arbetat med brottsutredningen.

När den döda hästen hittades den 21 september var det oklart hur hästen hade mist sitt liv. Polispatrullen som åkte till platsen kunde inte konstatera dödsorsaken, vilket gjorde att en veterinär kallades till platsen. Det första veterinärutlåtandet var att ett vasst föremål kunde ha använts för att skada hästen, vilket gjorde att brottsmisstankar uppstod. Det gick inte att fastställa dödsorsaken eller hur skadorna hade uppkommit varpå en obduktion gjordes.

- Initialt misstänktes det att någon människa kunde ha dödat hästen, det gjorde att vi försökte att reda ut om något brott hade begåtts eller inte. Vi inhämtade information och iakttagelser tidigt för att få ett så bra underlag som möjligt. Därför eftersökte vi tips från allmänheten. Det är bra att få in tips i ett tidigt skede, som i alla andra brottsutredningar. Vi jobbade brett för att ha ett bra underlag att arbeta vidare med när väl obduktionsrapporten kom. Nu kan vi alltså fastställa att inget brott har begåtts, säger förundersökningsledaren Åsa Nyblom.

Idag (tisdag) kommer förundersökningsledaren Åsa Nyblom finnas tillgänglig för frågor. Klockan 11.00 anordnas en medieuppkoppling.

Information, medieuppkoppling
Tid: 11.00 idag, tisdag 13 oktober
Telefonnummer: 010-5685000
Ange detta mötesnummer: 38549
Ange denna deltagarkod: 4567#