Dom i omfattande koppleriärende i Stockholms län

En man och en kvinna i 35-årsåldern dömdes 5 oktober för grovt koppleri och narkotikabrott. Detta för att bland annat ha rekryterat kvinnor till prostitution, annonserat om sexköp samt tagit emot betalning. Mannen döms också för våldtäkt och dopingbrott.

Måndagen den 5 oktober dömdes en man och en kvinna i 35-årsåldern för grovt koppleri i Södertörns tingsrätt. Ärendet har hanterats av människohandelssektionen vid regionala utredningsenheten hos Polisen i region Stockholm och har involverat ett antal utredares heltidsjobb under cirka sex månader.

– Ärendet började med att vi var ute och jobbade uppsökande gentemot en kvinna som lagt ut en annons om att sälja sex på nätet. I lägenheten träffade vi, tillsammans med en socialsekreterare, två kvinnor som vi informerade om vilken hjälp som finns att få och de fick våra kontaktuppgifter. Detta ledde i ett senare skede till att de kontaktade oss igen och vi kunde gripa två personer misstänka för grovt koppleri, säger Marcus Eberhardsson som är en av de utredare som jobbat med ärendet.

Sexköp i bland annat tre lägenheter i Farsta och Hässelby

Sexköpen har skett i framför allt tre lägenheter som den nu dömda mannen hyrde – två av dem i Farsta i södra Stockholm och en i Hässelby i norra Stockholm. I ärendet finns ett tjugotal målsäganden/ kvinnor som sålt sex. De kommer samtliga från Syd- och Centralamerika och har rekryterats hit av det dömda paret.

– Det händer att kvinnor som säljer sex hör av sig till oss efter att vi arbetat uppsökande och träffat på dem. Det är mycket lättare att ringa någon du haft kontakt med än att ringa 112 vid behov. Det är dock ovanligare att vi har så många målsägande som medverkar som vi hade i detta ärende. Det var totalt 20 målsäganden/kvinnor varav sex fanns med och vittnade under rättegången, säger Mikael Lins, som också han är en av de utredare som jobbat med ärendet.

Husrannsakan genomfördes i lägenheterna och det hittades kondomer, sexleksaker, dildos, anteckningar från sexköp och uträkningar och en dator som visade överföring av pengar. Det hittades också ett flertal mobiltelefoner - bland annat i en påse med blomjord på balkongen.

I det som under rättegången använts som bevisning finns chattar från ett stort antal mobiltelefoner och i arbetet har upp till 1000 telefonnummer framkommit – i huvudsak från män som ställt frågor, köpt eller försökt köpa sexuella tjänster. I de beslagtagna mobiltelefonerna har det dessutom hittats elva användarkonton som varit inloggade på en sexsajt som kan hänföras till målsägandena. Det har också hittats 380 chattar som bedömts vara rekryteringschattar för att få kvinnor att komma till Sverige för att prostituera sig.

Brottet skett i stor omfattning och inneburit ett hänsynslöst utnyttjande

De två nu dömda har rekryterat kvinnor som befunnit sig utomlands i syfte att dessa skulle utnyttjas för prostitution i Stockholmsområdet. De har varit behjälpliga med kvinnornas resor till Sverige, inhyst kvinnorna i lägenheter, skaffat kunder genom att fotografera kvinnorna, skapa och lägga ut sexannonser på internet, bestämt priser för de sexuella tjänsterna, förmedlat kontakter mellan kvinnorna och sexköpare, hanterat betalningen för de sexuella tjänsterna, transporterat kvinnorna till och från sexköpare samt även i övrigt organiserat målsägandenas prostitutionsarbete i Sverige.

Brottet har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsägandena bland annat då de arbetat oskäligt hårt och inte har fått behövlig dygnsvila, därutöver har de mot sin vilja förväntats sälja narkotika till kunder. I snitt uppskattas att kvinnorna haft sju kunder om dagen men vissa dagar har det varit frågan om upp till 15 kunder.

Koppleribrottet är grovt eftersom verksamheten bedrivits i större omfattning, avsett flera lägenheter och kvinnor, samt syftat till och medfört betydande vinning. Det har även inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsägandena som befunnit sig i en människohandelslikande situation.

Mannen döms också för våldtäkt då han i februari våldtagit en av målsägandena. Han har vid tillfället otillbörligt utnyttjat att målsäganden på grund av berusning eller annan drogpåverkan eller annars med hänsyn till omständigheterna befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

Sexköpare har fått dagsböter baserat på inkomst

I ärendet har fyra män godtagit strafföreläggande och erkänt sexköp. Ytterligare fyra män åtalades för försök till sexköp/alternativt sexköp och två av dem har dömts och fått dagsböter. En man i 30-årsåldern dömdes för köp av sexuell tjänst till 40 dagsböter omfattande totalt 160 kronor (totalt 6 400 kronor) och ytterligare en man i 30-årsåldern dömdes för köp av sexuell tjänst till 50 dagsböter om 100 kronor (totalt 5 000 kronor).

Fakta kring domen

Mannen har haft en styrande roll i verksamheten och har bland annat instruerat kvinnan och målsägandena. Han har tecknat hyreskontrakt och stått för tre lägenheter där verksamheten har bedrivits. Han har även tillhandahållit en bil som har använts för transport.

Mannen döms för våldtäkt, grovt koppleri, narkotikabrott och dopingbrott till fängelse i tre år och sex månader.

Kvinnan har haft en central roll i verksamheten och administrerat kvinnornas prostitution. Hon döms för grovt koppleri och narkotikabrott till fängelse i två år och en månad och utvisning.