Drygt 450 förhör i region Mitt under Strålkastaren

Den 23 september ägde en nationell polisinsats mot bedrägerier, Strålkastaren, rum. Region Mitt valde att utöka insatsen med ytterligare två dagar och sammanlagt genomfördes drygt 450 förhör i Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

Under Strålkastaren genomförde hela polisen en utredningsinsats tillsammans för att uppmärksamma bedrägeribrotten och visa att utredningsverksamheten är en viktig del av polisens arbete. Region Mitt förlängde den nationella insatsen till tre dagar och den pågick mellan den 22 och 24 september. Förutom att belysa bedrägeribrotten var syftet även att så många bedrägeriutredningar som möjligt skulle kunna färdigställas och redovisas till Åklagarmyndigheten.

Resultatet av de tre dagarna

I region Mitt utfördes 456 förhör under insatsens tre dagar. Av dem var 39 målsägandeförhör, 373 misstankeförhör och 44 vittnesförhör.

Polisen utförde 5 husrannsakningar och topsade 26 personer. Under insatsen stod IT-forensikerna till förfogande i utredningsarbetet för att vid behov göra telefontömningar, hantera hårddiskar, säkra och identifiera konton som används. Det gjordes vid ett tillfälle.

Sammanlagt frihetsberövades 8 personer under insatsen.

Tyngdpunkten i insatsen var fokusdagen den 23 september och då arbetade 126 personer från hela regionen tillsammans. Region Mitt förstärktes även den dagen med ytterligare nio personer från polisens nationella operativa avdelning.

I nuläget är inte sammanställningen av de olika utredningarna färdigställd. Det är därför ännu inte klart hur många av de utredningar som har utretts under dagarna som kommer gå till åtal.

Bedragare hittar nya tillvägagångsätt

Bedrägeri är en brottstyp som i hög grad påverkas av samhällsutvecklingen. Sverige är långt framme när det gäller digitalisering, alternativa betallösningar och e-handel. Bedragarna är snabba att hitta och använda svagheter i nya system för att begå brott.

De här brotten drabbar många gånger de svagare grupperna i samhället, till exempel genom att de ofta riktar sig mot äldre personer. Den enskilda personen drabbas dessutom ofta hårt då det inte är ovanligt att de förlorar stora summor pengar.

Bedrägeribrott är också ett hot mot välfärdssamhället i de fall bedragare ägnar sig åt assistans- och bidragsbrott. De som behöver hjälpen från våra myndigheter blir utan bidrag, eftersom andra personer lurat åt sig de pengar som var avsedda för de som behöver dem.

Under hösten har polisregion Mitt anställt flera nya medarbetare till regionens bedrägerigrupper. Många av de nyanställda kommer från andra utredande myndigheter och bidrar med sina kompetenser och erfarenheter i kampen mot bedragarna.

Så skyddar du dig