Fängelse för man som förvarade sprängladdning och automatvapen i bostad

En 20-årig man döms till fängelse i två år och sex månader efter att ha förvarat en avancerad sprängladdning och vapen i sin bostad på Dalarö.

Det var den 4 maj som en kvinna hittade en väska i en bostad på Dalarö som hon delar med sin son. Innehållet i väskan gjorde att polisens kontaktades. I väskan fanns en hemmagjord fjärrstyrd sprängladdning och även ett automatvapen, pistol samt ljuddämpare och ammunition.

Sonen blev tidigt misstänkt i utredningen och polisarbetet med att ta reda på hur väskan hamnat där inleddes. Flera utredningsåtgärder genomfördes, bland annat skickades flertalet föremål till Nationellt forensiskt centrum, NFC, för analys.

Fingeravtryck på pistol kunde knyta mannen till brotten

En framgång var att polisen kunde säkra fingeravtryck från 20-åringen på pistolen. På så sätt kunde man knyta 20-åringen till väskan. Mannen har nu dömts av Södertörns tingsrätt till fängelse i två år och sex månader för grovt vapenbrott samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott.

Åklagaren menar gällande sprängladdningen att brottet ska bedömas som grovt då gärningen varit av särskilt farlig art då sprängladdningen innehafts tillsammans med vapnen samt att det befarats att sprängladdningen skulle komma till brottslig användning. Detta med hänsyn till dess konstruktion, att den kunnat orsaka stora skador samt då den saknat legalt användningsområde.

Domen slår fast att det inte råder någon tvekan om att 20-åringen innehaft såväl den sprängladdning som de vapen, vapendelar och ammunition som åklagaren gjort gällande och ska därför dömas för brotten.

– Polismyndigheten prioriterar dessa brott högt eftersom de utgör en väsentlig del av det våldskapital som de kriminella nätverken är beroende av. Det gläder mig att de vapen och sprängmedel som nu tagits i beslag inte längre kan skada allmänheten. Den fällande domen har föregåtts av ett gediget utredningsarbete i lokalpolisområdets regi, säger Daniel Edlund lokalpolisområdeschef i Haninge/ Nynäshamn.

Polisens arbete som ledde fram till denna dom är en del i arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten som polisen i region Stockholm driver.