Fjällräddningsstatistik sommaren 2020

Den pågående pandemin gjorde att polisens räddningstjänstgrupp förberedde sig på att arbetet för fjällräddningen kunde bli annorlunda sommaren 2020.

Polisens Räddningstjänstgrupp utarbetade tidigt en plan tillsammans med SOS Alarm, polisens regionledningscentral samt med ambulansansvariga för att kunna hantera ärenden med personer som misstänktes vara smittade av covid-19.

— Vi trodde att det skulle bli besvärligt för oss, vilket det också har varit i enstaka fall. Men tack vare ett gott samarbete med bland andra SOS Alarm och regionerna har vi kunnat lösa ut de ärenden vi fått, säger Lars Ragnvaldsson, verksamhetsutvecklare Räddningstjänstgruppen i Västerbotten.

Under perioden juni-september har totalt 166 fjällräddningsinsatser genomförts i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna. Lars Ragnvaldsson menar att de som alltid har tagit ställning till varje enskilt ärende, men att de även fått ta hänsyn till den rådande situationen. 

— En person kanske inte har uppfyllt alla kriterier för att bli fjällräddad, men beslutet blir ändå att en insats har utförts. Stannar en som är sjuk på en fjällstation i några dagar kanske andra smittas. Vi har ett samhällsansvar att inte smittan sprids vidare.

Antalet insatser mellan 1 juni - 30 september

Norrbotten

2020

2019

Antal fjällräddningar 66 77

Västerbotten

Antal fjällräddningar 19 13

Jämtland

Antal fjällräddningar 64 43

Dalarna

Antal fjällräddningar 17 7


Polisens fjällräddning, mer information på polisens webbplats.

Fjällsäkerhet, lika viktigt på sommaren

Fakta om polisens fjällräddning

Polisens Fjällräddning omfattar 400 uppdragsanställda fjällräddare placerade på ett 30-tal orter i fjällänen. Fjällräddningen har särskilt utbildade insatsledare.

Fjällräddarna utbildas och övas med certifieringskrav under hela året och har kompetens och förmåga att verka i alla årstider, alla vädertyper och har lång uthållighet under svåra förhållanden.

I Polisens fjällräddning finns även specialräddningsgrupper med kompetens för höghöjdsräddningar i samverkan med helikopter samt grott räddningsgrupper.

Statistiken är baserad på Polisens räddningstjänstrapporter, som upprättas då beslut om räddningstjänst beslutas enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO).