Flera fordonsbrister upptäcktes i polisregion Öst under trafikveckan

Förra veckan hade polisen en nationell trafikvecka med fokus på tung trafik. Flera fordonsbrister upptäcktes i polisregion Öst.

Polisen arbetar aktivt med nollvisionen som handlar om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Polisen genomför årligen olika typer av nationella trafikinsatser och under vecka 42 var det fokus på tung trafik.

Att arbeta med trafiksäkerhet och kontroller på väg är en effektiv metod att upptäcka all form av brottslighet och därigenom även kartlägga internationella brottsnätverk som rör sig inom vårt lands gränser.

Trafikveckan i siffror

I Jönköpings län kontrollerades 30 lastbilar, 6 av dem hade brister. I samband med kontrollerna uppdagades också annan brottslighet i Jönköpings län, en anmälan om vapenbrott upprättades. Totalt 8 fordon rapporterades för hastighetsöverträdelser.

I Södermanland kontrollerades 36 lastbilar, 11 av dem hade brister. I samband med kontrollerna uppdagades också annan brottslighet i Södermanland, en anmälan om rattfylleri upprättades. Totalt 2 fordon rapporterades för hastighetsöverträdelser.

I Östergötland kontrollerades 76 lastbilar, 30 av dem hade brister. En lastbil fick körförbud. Totalt 5 fordon rapporterades för hastighetsöverträdelser.

Under denna trafikvecka kontrollerades förarnas kör- och vilotider. I samband med detta rapporterades flera överträdelser:
(Siffrorna gäller antal överträdelser, en förare kan rapporteras för flera överträdelser)

I Jönköpings län rapporterades 4 överträdelser gällande kör- och vilotider.

I Södermanland rapporterades 33 överträdelser gällande kör- och vilotider.

I Östergötland rapporterades 26 överträdelser gällande kör- och vilotider.