FN firar 75 år – "Svensk polis är uppskattade medarbetare i FN-insatser"

Den 24 oktober markerar i år 75 år sedan FN grundades. En viktig del av FN:s arbete är de freds- och säkerhetsbevarande insatserna.

Polisens utlandsstyrka finns för närvarande representerad i nio FN-insatser.

Polisens utlandsstyrka bildades år 2000, men svenska poliser har deltagit i internationella freds- och säkerhetsfrämjande insatser ända sedan den allra första FN-insatsen med en civil poliskomponent inleddes år 1964.

Håkan Wall, chef för polisens internationella enhet sedan maj 2020, där Polisens utlandsstyrka ingår, menar att svensk polis är en uppskattad deltagare i FN-insatser.

– Svenska poliser är uppskattade medarbetare i FN:s freds- och säkerhetsfrämjande insatser. Förutom att det är en stor personlig utveckling för den enskilde, tar man också med sig värdefull kunskap hem och utvecklar hela polisens kompetens och förmåga, säger Håkan Wall.

Polismyndighetens utsända personal utför ett brett spektrum av arbetsuppgifter under sin tjänstgöring utomlands. Utöver det freds- och säkerhetskapande uppdraget omfattar arbetsuppgifterna ofta kapacitetsstöd till lokal polis inom områden som  till exempel närpolisverksamhet, kriminalteknik, sexualbrott, utredningar och organiserad brottslighet.

– Det är viktigt att Sverige bidrar i rättstatsuppbyggnad, skydd av civila, en ökad kunskap om mänskliga rättigheter och andra viktiga uppgifter i konfliktområden, säger Håkan Wall.