Förstärkning av grova brott i Halland

Under två år kommer polisen i Halland att förstärka sitt arbete inom utredning av grova brott. Genom att starta en projektgrupp och därmed öka antalet utredare ökas resursen samtidigt som utredarna finns på flera orter i polisområdet.

Sedan några år tillbaka har polisområde Halland konstaterat en ökad utveckling när det gäller grova brott. För att stärka resurserna startas nu en utredningsgrupp i projektform.
– Polisområdet har sedan ett antal år kunnat kontstatera att antalet grova brott har ökat samtidigt som ärendena blivit mer resurskrävande att utreda. Denna nya grupp ger möjlighet till ökad förmåga att hantera fler utredningar i polisområdet, säger Peter Hejdström som är chef för utredningssektionen i polisområde Halland.

Ökad resurs i norra Halland

Den nya gruppen arbetar i norra Halland eftersom det finns behov att öka resursen där. De kommer i huvudsak att ta emot ärenden från lokalpolisområde Kungsbacka och lokalpolisområde Varberg.
– Tidigare har gruppen enbart varit placerad i Halmstad men vi ser stora fördelar med att ha verksamhet inom grova brott även i de norra delarna av polisområdet. Det minskar bland annat behovet av resor och vi arbetar närmare respektive lokalpolisområde, säger Peter Hejdström.

Fler utredare inom grova brott

Projektet och den nya utredningsgruppen leds av Cecilia Bergsten som tidigare varit chef för hela gruppen inom grova brott i polisområde Halland.
– Med den nya gruppen får vi ökad förmåga att hantera fler utredningar inom grova brott samtidigt som vi ger medarbetarna i de norra delarna av polisområdet ökade möjligheter till utveckling, säger hon.

Utvärdering efter två år

Peter Hejdström ser fram emot att under en tid få ökade resurser till grova brott.
– Gruppen grova brott i Halmstad fortsätter som tidigare men tar i huvudsak emot ärenden från Falkenberg och Halmstad. Gruppen i norra polisområdet fungerar i projektform under två år för att sedan utvärderas i mars 2022. Därefter tas beslut om gruppen ska bli permanent, säger han.