Fortsatt ökat förtroende för polisen

Årets Nationella trygghetsundersökning (NTU) visar att förtroendet för rättsväsendet har ökat – och störst förtroende har polisen. Samtidigt ökar otryggheten i samhället.

Andelen personer som har mycket eller ganska stort förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete har ökat med 12 procentenheter sedan 2017, från 42 procent 2017 till 54 procent i 2020 års NTU. Resultatet är i linje med årets SOM-undersökning där förtroendet för polisen var på den högsta nivån sedan mitten av 1990-talet.

Årets NTU visar också att otryggheten och oron för brottsligheten i samhället har ökat till den högsta nivån sedan mätningarna startade. Mest har otryggheten och oron för brott ökat bland unga män, där bland annat oro för att utsättas för personrån ökat tydligt. Andelen personer som uppger att de utsatts för sexualbrott har minskat något från föregående år.

– Det är bra att förtroendet för polisen fortsätter öka, men vi ser samtidigt att otryggheten och oron för att bli utsatt för brott aldrig varit högre. Det här visar vikten av att Polismyndigheten fortsätter växa för att stärka vår förmåga att hålla hela Sverige tryggt och säkert, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Resultaten i NTU på Brottsförebyggande rådets webbplats

Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

NTU är en del av Sveriges officiella statistik och bygger på post- och webbenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år. Den genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet.

NTU 2020 genomfördes från januari till april 2020 och svarsfrekvensen blev på samma nivå som i NTU 2019 (40,6 procent).