Förundersökningar efter bilbränderna i Umeå läggs ner

Under våren inträffade flera bilbränder på olika platser i Umeå. Trots omfattande förundersökningar så har vidtagna åtgärder inte lett till att någon gärningsperson kunnat identifieras. Nu har flera av förundersökningarna lagts ner.

– Vi har genomfört ett mycket omfattande utredningsarbete, men nu har vi vänt på alla stenar och bedömer att vi inte kan komma vidare. Därför har vi fattat beslutet att lägga ner flera av de aktuella förundersökningarna, berättar David Helgesson, gruppchef vid grova brott i polisområde Västerbotten.

Det finns fortfarande misstankar om att en bakomliggande orsak till bränderna kan ha varit polisens arbete mot ett antal kriminella individer.

– Vi har också misstankar gällande ett antal personer som kan vara inblandade i bränderna, men ingen har kunnat bindas till brotten, säger David Helgesson.

Trygghet och relationer

Polisens närvaro och arbete i de aktuella stadsdelarna har emellertid inte varit resultatlöst. Flera personer har dömts till fängelsestraff för andra brott, bland annat narkotikabrott.

– Vi har arbetat både brottsförebyggande och trygghetsskapande med en ökad närvaro i de olika stadsdelarna. Vi har jobbat för att bränderna ska minska, samtidigt som vi fortsatt arbeta riktat mot brottsaktiva personer. Jag vill påstå att vi nått framgång i mycket av det vi företog oss i våras. Vi har visserligen inte kunnat knyta någon misstänkt till bränderna, men kunnat lagföra flera personer för andra brott, säger Michael Rystedt, lokalpolisområdeschef i Umeå.

Det har under tidens gång dragits lärdomar inför det fortsatta arbetet.

– Vårt målmedvetna arbete mot tongivande individer har bidragit till att lugna ner situationen, samtidigt så kan läget snabbt förändras om någon bestämmer sig för att det ska brinna igen, säger Michael Rystedt.

Arbetet och utmaningarna i de aktuella stadsdelarna är på intet sätt över konstaterar Michael Rystedt.

– Vi har bland annat fokus på trygghetsfrågor och det relationsskapande arbetet i de aktuella områdena.

Presskontakter

Frågor kring förundersökningarna

David Helgesson
Gruppchef, grova brott, polisområde Västerbotten
Telefon: 010-568 22 43

Frågor kring lokalpolisområde Umeås arbete

Michael Rystedt
Lokalpolisområdeschef Umeå
Telefon: 010-568 22 53