Gängkriminalitet ämne för regionpolisrådet

Onsdag 7 oktober sammanträdde regionpolisrådet i region Mitt. Det första mötet för nya regionpolischefen Ulf Johansson.

Mötet inleddes med en presentation av Ulf Johansson och av respektive ledamot. Därefter gavs en lägesuppdatering av polisens verksamhet och aktuella frågor. 

– En programpunkt var en föredragning av vår underrättelseenhet gällande gängkriminalitet och släktbaserade nätverk i region Mitt. Det är viktiga frågor för hela samhället och ett högt prioriterat område för oss inom polisen. Rådet fick en nulägesrapport på mötet och vi berättade om polisens arbete för att stävja utvecklingen, säger Ulf Johansson, regionpolischef Mitt. 

Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka människors trygghet och Rikspolischefens ledord är att hela Sverige ska vara tryggt och säkert.

– Vi är framgångsrika i många delar i vårt uppdrag inom polisen, men kan alltid bli bättre. För att klara av polisens uppdrag är samverkan med övriga aktörer i samhället mycket viktig. Ledamöterna i insynsrådet kan hjälpa oss genom sina värdefulla erfarenheter och breda kontaktytor och jag ser fram emot vår fortsatta dialog och samverkan, avslutar Ulf Johansson, regionpolischef.


I regionpolisrådet är samtliga riksdagspartier representerade. Ledamöterna utses av regeringen efter nominering av riksdagspartierna. Regionpolisrådet ska säkerställa medborgarnas insyn i Polismyndigheten på regional nivå.
Här finns mer information om regionpolisrådet