Gemensamt trygghetsarbete i Botkyrka vinner priset Årets brottsförebyggare

Veckomöten och samordning av insatser. Det är några av anledningarna till att Polisen i Botkyrka tillsammans med ett flertal aktörer i kommunen nu utses till Årets brottsförebyggare för sitt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Varje vecka möts representanter från polisen, Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun för att formulera en gemensam lägesbild baserat på insamlade avvikelser i respektive organisation. Vid mötet upprättas en gemensam lägesbild utifrån all insamlad information och konkreta operativa inriktningar för insatser och åtgärder formuleras.

Det lokala arbetet för Effektiv samordning för trygghet (EST) imponerar på juryn bakom priset årets brottsförebyggare, som delas ut av analysföretaget Embrace. 

Juryns motivering lyder:

”För sitt utmärkta arbete med veckolägesbilder och tertialanalyser. Kommunen och deras samverkanspartners, som tillsammans utgör det lokala EST-nätverket, imponerar i hur de systematiskt förbereder sig inför sina veckomöten och tertialanalysmöten. De blir effektiva med fokus på analys, samordning av insatser och uppföljning.”

– Polisen i Botkyrka känner stolthet över utmärkelsen och ser det som ett bevis på att den utvecklade samverkan tillsammans med de andra aktörerna verkligen bär frukt. Detta blir även en sporre till att fortsätta utvecklas tillsammans för våra medborgares ökade trygghet, säger Andrés Muñoz, operativ samordnare Lokalpolisområde Botkyrka och fortsätter:

– Vinsten med EST-nätverket är att vi kunnat kraftsamla ihop med andra och kunnat ta oss an problembilden tillammans vilket har gett resultat.