Höjda löner till poliser i yttre tjänst i riktad lönesatsning

Mot bakgrund av det ekonomiska utrymme som finns i myndighetens tilldelade budgetramar 2020 för att fortsatt uppvärdera polisyrket och stärka arbetsvillkoren har Polismyndigheten idag fastställt ett direktiv som beskriver hur dessa medel ska fördelas.

Medlen ska bland annat tillfalla poliser som arbetar i yttre tjänst.

I likhet med 2019 har Polismyndigheten i år i sina budgetramar tilldelats ett ekonomiskt utrymme för att fortsatt uppvärdera polisyrket och stärka arbetsvillkoren. Årets utrymme kommer att användas till poliser i särskilt kompetensförsörjningskritiska funktioner, dvs. i funktioner med högre personalomsättning än vad som är önskvärt. Hit hör bland annat funktioner för poliser i yttre tjänst och poliser som arbetar med mängdbrott eller i kriminaljourverksamheten.

– Jag är mycket glad över att vi har fått möjlighet att göra ordentliga strukturella löne-satsningar som gör verklig skillnad för poliser som arbetar närmast medborgarna. Satsningen kommer i hög grad att träffa de poliser som har utmanande arbetsförhållanden. Polismyndigheten är redan idag en mycket attraktiv statlig arbetsgivare enligt externa mätningar, men jag tror och hoppas att utformningen av lönesatsningen kommer att uppvärdera polisyrket ytterligare, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Polisregionerna kommer utifrån det nationella direktivet fatta beslut om fördelning på individnivå.

Efter årsskiftet ska Polismyndigheten inleda samtal med arbetstagarorganisationerna gällande den framtida utvecklingen av löner och övriga anställningsvillkor.