Polisinsats mot narkotikabrott i Sveg

I Sveg, LPO Jämtland/Härjedalen, har polisen genomfört en insats mot narkotikabrott under ett par dagar vecka 41.

Insatsen mot narkotikabrott, som delvis var byggd på underrättelseinformation, var en kraftsamling med fler resurser på plats i Sveg. Syftet var bland annat att upptäcka fler personer som kan misstänkas bruka och/eller sälja narkotika. Insatsen har resulterat i flera anmälningar om ringa narkotikabrott.

Resultatet i siffror:

  • Tio personer rapporterades för ringa narkotikabrott, eget bruk.
  • En person är misstänkt för ringa narkotikabrott, innehav.
  • Fem husrannsakningar, de flesta i fordon, har genomförts.
  • Två beslag av misstänkt narkotika har gjorts.