Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Insats mot brott i arbetslivet

Polisregion Nord har deltagit i en nationell insats mot brott i arbetslivet. Oanmälda kontroller har genomförts på ett antal företag bland annat i byggbranschen. Vid en av dessa kontroller upptäcktes arbetare som inte hade rätt att arbeta i landet.

Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Skatteverket och fem andra myndigheter arbetar gemensamt mot olika former av arbetslivskriminalitet på uppdrag av regeringen, och de oanmälda arbetsplatskontrollerna som genomfördes under vecka 38 och 39 är en del av detta arbete.

Polisen kontrollerar om arbetare på arbetsplatserna har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Polisen kontrollerar också om det föreligger risk för att personer kan vara potentiella brottsoffer för människohandel.

Insatsen i polisregion Nord

Totalt i polisregion Nord (som omfattar Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) genomfördes sex stycken oanmälda arbetsplatskontroller på byggarbetsplatser samt inspektioner av 44 företag, de flesta inom byggbranschen. Totalt kontrollerades 62 personer, varav 7 stycken saknade rätt att arbeta i Sverige.

Det var vid en inspektion på en byggarbetsplats i Västerbotten som det framkom att några av de som kontrollerades inte hade rätt att vistas i Sverige, och ingen av dem hade rätt att arbeta i landet. Detta resulterade i att beslut om avvisning fattades på några av dem, övriga uppmanades att lämna landet.

- Vi ser ju vid kontroller som dessa att svart arbetskraft förekommer här i polisregion Nord. Det finns ju också en risk att människor utnyttjas. Därför är det viktigt att vi jobbar tillsammans flera myndigheter för att komma åt de företag som inte sköter sig, säger Thomas Östberg, poliskommissarie, polisregion Nord.

Läs mer om insatsen

Nationell insats visar fler fall av arbetslivskriminalitet