Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Insats mot den organiserade brottsligheten i Södertälje

Onsdagen den 28 oktober genomförde polisen en insats mot den organiserade brottsligheten i Södertälje. Fokus riktades mot skjutvapen, narkotika och sprängmedel.

Flera olika polisiära enheter deltog i insatsen som pågick i Södertälje under kvällen och natten, bland annat lokalpoliser, hundenheten och piketen. Under insatsen deltog även Kronofogden och kommunen. Drygt 150 olika kontroller av personer och fordon genomfördes, liksom tillsyn av fastigheter.

– Man ska inte kunna förvara sprängmedel, vapen och narkotika i bostadshus och centrumanläggningar. Boende och näringsidkare måste känna att polisen finns där. Vi arbetar varje dag brottsförebyggande för att motverka kriminaliteten i Södertälje och det gjorde vi även igår, säger Kristoffer Olofsson, vid polisen i Södertälje.

Den senaste veckan har flera grova våldsbrott skett i Södertälje. Våldsbrotten kan kopplas till kriminella nätverk och den organiserade brottsligheten. Gårdagens insats är en del av initiativ Tore 3, vilket är en långsiktig och lågintensiv satsning där polisen höjer förmågan mot den organiserade brottsligheten i Södertälje.

Tidigare satsningar har genomförts i Södertälje mot den organiserade brottsligheten och Tore 3 är en fortsättning med lärdomar från tidigare satsningar. Vid vissa tillfällen görs tempohöjningar i samverkan med flera olika polisiära enheter, exempelvis som under gårdagen.