Insats mot prostitution och människohandel i Sundsvall

Nyligen genomförde Sundsvallspolisen en riktad insats mot prostitution och människohandel. Under insatsen rapporterades tre personer misstänkta för sexköp.

Personal på utredningssektionen i Sundsvall genomförde en planerad insats mot prostitution och människohandel på kvällen den 7-8 oktober.

— Syftet med insatsen är att rapportera köpare av sexuella tjänster och på så sätt arbeta mot att stävja efterfrågan på prostituerade, säger Magdalena Siman, ansvarig för insatsen i Sundsvall.

Under onsdagen och torsdagen kontaktade polisen flera kvinnor som hade annonserat i Sundsvall via internet. Vid ett tillfälle fick polisen adressen till ett litet hotell i Sundsvall och spaning påbörjades mot kvinnans hotellrum.

— I många fall är de utländska prostituerade kvinnorna offer för människohandel och ett sätt att arbeta mot människohandel är att arbeta mot efterfrågan. En annan viktig del i polisens arbete är att i samarbete med Regionkoordinatorn mot prostitution och människohandel, prata med den prostituerade och erbjuda hjälp och stöd, säger Magdalena Siman.

Resultatet av insatsen

Tre män greps och rapporterades för sexköp. Två av männen erkände och en förnekade.

På kvällen höll polisen vittnesförhör med kvinnan som sålt sexuella tjänster och erbjöd henne stöd och hjälp. Kvinnan är 24 år och kommer från Rumänien. Hon tackade nej till hjälp och sa att hon arbetar självständigt. Insatsen avslutades vid midnatt.


Frågor angående ärendet kan besvaras av:

Ansvarig för insatsen, Polisinspektör Magdalena Siman, 073-027 59 90
Gruppchef BINR 2 Polisinspektör Linda Selin, 010-56 80 083
Regionkoordinator mot prostitution och människohandel i Region Nord, Maria Aldén, 073-275 22 78