Insats Tickan prisas av Brå

Brottsförebyggande rådet (Brå) har utsett en flerårig insats mot grov organiserad brottslighet till vinnare i årets svenska deltävling till European Crime Prevention Award (ECPA).

Det är lokalpolisområde Storgöteborg nordost som är initiativtagare till och leder den myndighetsgemensamma insatsen Tickan mot grov organiserad brottslighet. Insatsen som pågått sedan 2017 är riktad mot ett släktbaserat kriminellt nätverk i Angered.

– Det krävs uthållighet och bred samverkan mellan brottsbekämpande myndigheter för att trycka tillbaka de här nätverken och minska deras påverkan i samhället. Tickan är ett konkret exempel där vi ser att nätverket vi jobbar mot har tagit ett tydligt steg tillbaka, säger Ulf Merlander lokalpolisområdeschef i Storgöteborg nordost.

– Långsiktigt är det ingen lösning att bara låsa in de kriminella. Det handlar om att få individerna som ingår i släktbaserade nätverk att bli en del av det demokratiska svenska samhället istället för att stå utanför. Därför måste polisen samverka med andra.

Priset delas med stadsdelförvaltningen i Angered som genom projektet Otillåten påverkan har fokuserat på det kriminella nätverkets otillåtna påverkan gentemot stadsdelens personal.

I december genomförs den europeiska finalen i ECPA där Tickan och Otillåten påverkan i Angered är Sveriges bidrag i tävlingen.