Kontroll av vindkraftstransporter visade gott resultat

I tisdags kväll genomförde polisen en riktad insats för att kontrollera vindkraftstransporter, så kallade dispenstransporter.

Hastigheten kontrollerades vid tre tillfällen under resan mellan Härnösand och Viksjö. Detta eftersom ekipagen ska hålla nedsatt hastighet vid broar. Ingen av de kontrollerade lastbilarna bröt mot hastighetsbegränsningen i dispensen. En av förarna kunde inte uppvisa ett tillstånd som ska medföras under färd och blev därför bötfälld för detta.

Sammanfattningsvis så har de kontrollerade ekipagen skött sig väldigt bra, och det fanns mycket lite att anmärka på. En liknande kontroll gjordes några veckor tidigare med samma goda resultat.

Insatsen genomfördes i samarbete mellan lokalpolisområde Södra Ångermanland och den regionala trafikpolisen.

Frågor från media besvaras av Henrik Widell, tillförordnad gruppchef på Trafiksektionen i polisregion Nord, tel. 073-070 34 48.