Kontroll av yrkestrafik i polisregion Nord

Visar trafikpolis vid kontroll

Under förra veckan, vecka 42, genomfördes en nationell trafiksäkerhetsvecka med fokus på yrkestrafik. I polisregion Nord kontrollerades totalt 102 lastbilar, flera trailers och släpvagnar.

Polisens trafikgrupper och gränspolis samverkade med Åklagarmyndigheten och Arbetsmiljöverket under trafiksäkerhetsveckan. Syftet med att fokusera på yrkestrafik är bland annat att öka trafiksäkerheten och möjliggöra sund konkurrens mellan företag.

— Konkurrensen inom nyttotrafiken är hård och förare och företag försöker ibland fuska på olika sätt, som exempelvis att köra för länge, vila för lite eller köra på någon annans förarkort, för att öka vinsten och få fördelar i konkurrensen. Det är solklart att kontrollerna behövs, säger Jimmy Norberg, gruppchef på trafiksektionen i Jämtland.

Under veckan kontrollerades bland annat lastsäkring, kör- och vilotider samt fordonens skick. Resultatet visar till exempel att den längsta dagliga körtiden var 21 timmar och 23 minuter och att flera av de lättare fordonen (upp till 3,5 ton) var överlastade

— Lastens placering och det faktum att man lastar fordonen för tungt påverkar köregenskaperna, säger Jimmy Norberg.

Resultat från kontrollen i polisregion Nord

Totalt kontrollerades 102 lastbilar samt många trailers och släpvagnar.

 • 42 av de kontrollerade fordonen anmärktes med brister och 2 belades med körförbud.
 • 2 förare ertappades med att köra på någon annans förarkort och totalt rapporterades 11 förare för brott mot kör- och vilotidsreglerna.
  Längsta dagliga körtid var 21 timmar och 23 minuter.
 • 7 förare av fordon över 12,5 ton och 16 förare av lättare fordon rapporterades för överlast. Högsta tillåtna maximilast överskreds med 723 procent.
 • 14 fordon hindrades för fortsatt färd.
 • 19 ADR-fordon (farligt gods) kontrollerades varav 6 brott rapporterades.
 • 18 förare rapporterades för hastighetsöverträdelser.
 • 1 förare rapporterades för olovlig körning.
 • 11 taxikontroller utfördes.
 • 11 förare fick sina körkort omhändertagna för hastighetsöverträdelser, kör- och vilotidsbrott samt för överlast.