Malmöpolisen uppmärksammar medborgare för goda insatser i samband med upplopp

 • Nio personer som närvarar under ceremoni.
  Malmöborna som var inbjudna till ceremonin där de fick motta medalj för civilkuraget de uppvisat vid det våldsamma upploppet. Bild: Polisen
 • Polisområdeschef delar ut medalj.
  Mattias Sigfridsson biträdande polisområdeschef i Malmö delar ut medaljer till medborgare som visat civilkurage vid det våldsamma upploppet. Bild: Polisen
 • Man, distriktschef vid Räddningstjänsten Syd, visar uppskattning mot man.
  Attila Jensen, distriktschef vid Räddningstjänsten Syd är även han med för att visa sin och Räddningstjänsten Syds uppskattning. Bild: Polisen
 • Pojke, Jones Iskandaran får klapp på axeln av Sedat Arif, kommunalråd i Malmö.
  Jones Iskandaran får en välmenad klapp på axeln av Sedat Arif, kommunalråd i Malmö med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst som är med vid ceremonin för att visa sin och Malmö stads uppskattning. Bild: Polisen
1/4

Med gemensamma krafter står vi upp mot allvarlig brottslighet och skapar ett tryggt och säkert Malmö.

Idag den 22 oktober har Malmöpolisen bjudit in ett tiotal medborgare från Malmö till Rosengårds polisstation för att uppmärksamma dem för deras agerande som bidrog till att få stopp på det våldsamma upploppet vid Rosengård den 28 augusti, som utlöstes bland annat till följd av en koranbränning.

Vid ceremonin medverkade, förutom polisen, Räddningstjänsten Syd och Malmö stad för att visa sin uppskattning gentemot de goda krafterna som verkade vid upploppet.

– Männens agerande visar på stort mod och civilkurage och de gjorde allt som stod i deras makt för att förhindra brottslighet och våldsamma angrepp på vår personal och det är viktigt för oss att uppmärksamma och visa vår uppskattning, säger Mattias Sigfridsson, biträdande polisområdeschef i Malmö.

– Jag vill rikta ett stort tack till er som är här idag från mig och från hela Räddningstjänsten Syd för de insatser ni gjorde den här kvällen. Vi myndigheter och Räddningstjänsten kan göra vår del men vi behöver ha er malmöbor med oss, ni är den viktiga delen i arbetet förändra och förbättra området ni bor i, säger Attila Jensen, distriktschef vid Räddningstjänsten Syd.

– Vi uppskattar verkligen att ni välkomnar oss hit idag och uppmärksamma det vi gjort. Det kanske verkar som att vi är unika men i verkligheten var vi många fler som hjälpte till att skydda området. Men det är också många som inte vågar hjälpa till på grund av den bild de har av polisen från sina hemländer där man istället kan bli misstänkt för brott. Då försöker vi hjälpa till att ändra den bild som de har av polisen, för Rosengårdsborna vill verkligen hjälpa till, säger Younes Issam AlDahdouli, en av de som visat civilkurage vid det våldsamma upploppet och som var inbjuden till dagens ceremoni.

Det var i början av augusti i år som den svenske provokatören Dan Park och den danske provokatören Rasmus Paludan tillsammans med sina anhängare ansökte om tillstånd hos polisen för att få genomföra en demonstration i Malmö i syfte att manifestera mot islam. När det blev känt att polisen mottagit ansökningarna, väcktes starka känslor och stor oro bland medborgare.

Efter noga övervägande avslog polisen ansökningarna om de allmänna sammankomsterna. Men det tog inte slut här, för avslaget trotsades då anhängare till Paludan genomförde två mindre manifestationer i Malmö. Dessa filmades och spreds via sociala medier.

Manifestationerna orsakade stor uppståndelse och trots att polisen, Malmö stad, föreningar och religiösa samfund jobbade tillsammans och manat till lugn och spritt budskapet att inte lyssna på provokationerna, startade ett våldsamt upplopp i Rosengård där motdemonstranter tog tillfället i akt att förstöra och gå till angrepp mot både egendom och polis.

Samtidigt som det våldsamma upploppet utspelade sig, jobbar goda krafter med att hjälpa till att dämpa upploppet. Det är boende i Rosengård som engagerar sig, som bryr sig om sitt område och tycker att det är förfärligt det som utspelar sig framför deras ögon. De gör allt som står i deras makt att tala de som medverkar tillrätta för att få dem att sluta och gå hem och de städar undan efter den förödelse som blivit där upploppet dragit fram.

Det är detta positiva agerande som Malmöpolisen nu uppmärksammar. För det är när många goda krafter samverkar mot gemensamma mål som den kollektiva förmågan kan öka i området. Vi blir starkare och skapar ett bättre, tryggare och säkrare samhälle.

Mattias Sigfridsson avslutar med att säga:

- Männens agerande visar på de positiva krafter som finns i området och hur rådiga och modiga medborgare gemensamt kan stå upp mot allvarlig brottslighet, det ger stort hopp inför framtiden. Jag tror också det visar på den stora tillit och förtroende som det finns för Malmöpolisen i området och att vi långsiktigt visat att vi står upp för ett tryggt och säkert Malmö.