Mattias Granqvist ny lokalpolisområdeschef i Motala

Mattias Granqvist i uniform.

Den 16/11 tillträder Mattias tjänsten i Motala. I nuläget arbetar han som biträdande LPO-chef i Norrköping inom ramen för det traineeprogram som påbörjades i februari. Mattias ordinarie funktion är gruppchef på brott i nära relation i Linköping.

- Till en början vill jag säga att jag är väldigt glad över att ha fått uppdraget som LPO-chef i Motala. Jag ser fram emot att bli en del av det goda arbete som redan bedrivs i LPO Motala och vill bidra framåt med de kunskaper och erfarenheter jag har med mig. Både från tiden här på LPO Norrköping och genom mitt tidigare arbete i olika verksamheter inom polisen i Linköping och Stockholm. Under mina år som barn- och grova brottsutredare i Linköping har jag jobbat i Motala och Mjölby vid några tillfällen. Mina upplevelser från dessa är goda och jag har känt att där råder en god och familjär stämning. En av fördelarna med ett lite mindre lokalpolisområde tror jag är att vi-känslan ligger lite närmare till hands. Viktigt för mig som ledare inom polisen är att vi hittar vårt ”varför”, att vi ser styrkan i att agera tillsammans och att vi skapar trygghet såväl inom polisen som för våra medborgare, säger Mattias.
- Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Mattias då jag vet att han kommer att tillföra polisområdet mycket klokhet och ett modernt sätt att leda. Mattias har sin tyngd inom utredning, vilket är och kommer fortsätta vara viktigt för oss. Förutom att Mattias har aktuell kunskap från Linköping och Norrköping har han även erfarenheter från kansliet, vilket kommer att stärka helheten inom polisområdet och regionen, säger Christian Winkler polisområdeschef Östergötland.
Kontakt för media
Mattias Granqvist
010-566 54 52