Misstänkt sexhandel på 30 adresser i Göteborg

Spaning mot misstänkt lägenhet där polisen misstänker att sexhandel pågår.

Polisen har spanat på lägenheter och hyresrum där man misstänker att sexhandel pågår. Bild: Camilla Fogelhamre

Under polisens insats mot prostitution och människohandel kontrollerades lägenheter och hyresrum där det fanns misstanke om att sexhandel pågick. Adresserna identifierades via sexannonser eller tips från allmänheten.

Vid fyra kvällspass under hösten har polisen haft en riktad insats mot prostitution och människohandel i Göteborg. Personal från hela regionen har deltagit men det är lokalpolisområde Storgöteborg syd som initierat och lett insatsen.

– Vi har jobbat på tre fronter: ingripanden mot sexköpare, uppsökande kontakt med prostituerade via sexannonser och spaning på hyresrum och lägenheter via tips från exempelvis grannar, berättar ingripandepolis Daniel Cervinus. 

Ökad upptäcksrisk för sexköpare

Åtta män mellan 24 och 41 år rapporterades för köp av sexuell tjänst varav en anmälan gäller försök. ”Nos Videre” som betyder ”Vi ser dig” är polisens namn på insatsen. Och det är just det som varit målet med polisens satsning. 

– Det finns ett enormt mörkertal när det gäller sexhandeln som behöver komma fram i ljuset. Genom höstens polisinsats har vi fått en bra lägesbild i Göteborg och både breddat och spetsat vår förmåga i hela region Väst. Målet är att störa ut sexhandeln bland annat genom att öka risken för sexköpare att åka fast, säger Sara Svensson, tf gruppchef vid människohandelsgruppen i polisregion Väst.

Fler behöver reagera mot misstänkt prostitution

Samtidigt räcker inte polisens ögon till för att upptäcka och stoppa den omfattande och dolda brottsligheten. Fler behöver lägga märke till och reagera på misstänkt sexhandel. Eftersom både köpare och säljare vill vara diskreta är uppmärksamma grannar ett effektivt verktyg för att förebygga prostitution. Även om det inte alltid är så lätt att upptäcka prostitution finns vissa tecken att vara observant på.  

– Det kan handla om att det är mycket spring av okända män i trapphuset. Om springet går till en lägenhet som hyrs ut till tillfälliga boende – vanligtvis unga kvinnor som inte pratar svenska – då ska man absolut reagera och kontakta polisen, säger Sara Svensson. 

– Kontakta även din hyresvärd eller fastighetsägaren. De måste agera om de får veta att lägenheten används för prostitution – annars kan de ställas till ansvar för att ha främjat sexhandeln. Ytterst kan de dömas för koppleri. 

I samband med att polisen ingriper mot sexhandel får de prostituerade erbjudande om hjälp från socialtjänsten att ta sig ur sin situation. Även sexköparna informeras om var det finns hjälp att få för sexmissbruk om det är aktuellt. 

Läs mer om polisens insats: Misstänkt för köp av sexuell tjänst