Mopedbud kör utan giltiga körkort

Trafikpolisen i väst har kontrollerat mopedbud som arbetar för flera större svenska matleveransföretag. Vid 18 av 20 kontroller upptäcktes allvarliga brister, som avsaknad av giltiga körkort och olovlig körning.

Polisen i väst har kontrollerat matbudsleveranser som framförs på moped i centrala Göteborg. Buden har arbetat för två stora företag. Majoriteten av förarna, 18 av 20 personer, visade sig ha allvarliga brister.

– Det rör sig oftast om olovlig körning, berättar Martin Petersson, trafikpolisen. Förarna saknar helt enkelt giltig körkortsbehörighet för att framföra den typ av fordonen som de använder sig av. Många har också varit oförsäkrade.

Andra brister som har kommit fram vid kontrollerna är att mopederna har framförts på felaktig vägbana (cykelbanor, trottoarer), och att de har saknat registreringsskyltar avseende klass 1 mopeder. Vissa av fordonen har dessutom varit avregistrerade (det vill säga skrotade i vägtrafikregistret).

– När vi har pratat med förarna säger de att arbetsgivaren har sagt att det är okej att köra utan förarbehörighet, säger Martin Petersson.

Yrkesmässig gods- och personbefordran regleras i Yrkestrafiklagen och i ett antal EU-förordningar.

– De här regelverken innefattar dock inte mopeder, vilket förmodligen har uppmärksammats av några aktörer, förklarar poliskommissarie Erling Andersson, Utvecklingscentrum Mitt. Därför finns både mopedtaxi och som i det här fallet godstransporter som utförs med mopeder.

– Men att fordonstypen inte regleras i yrkestrafiklagstiftningen innebär naturligtvis inte att de är undantagna från annan trafiklagstiftning.