Beslut om tillfällig kamerabevakning i Skiftinge

Ett exempel på trygghetskamera utomhus.

Ett exempel på trygghetskamera utomhus. Bild: Mostphotos

Polismyndigheten, Lokalpolisområde Eskilstuna, sätter nu upp trygghetskameror i delar av Skiftinge i Eskilstuna kommun i syfte att förebygga och upptäcka brottslig verksamhet på platsen.

Polismyndigheten har tagit ett beslut om tillfällig kamerabevakning av delar av Skiftinge. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på platsen. Det inspelade underlaget ska kunna användas för att utreda och lagföra dem som ligger bakom brott.

– Den förändrade lagstiftningen som reglerar kamerabevakning ger Polismyndigheten möjlighet att själva fatta beslut om att sätta upp kameror. Då skall vi göra det också, säger Christer Sjöqvist, chef för lokalpolisområde Eskilstuna och fortsätter.

– Vi ser över problembilden i de prioriterade områdena och vill i första hand förebygga våld och narkotika i de stadsdelar som med hänsyn till lägesbilden har de största behoven.

Kamerabevakning är ett effektivt hjälpmedel i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet. Beslutet om kameraövervakning gäller i högst 90 dagar men kan eventuellt förlängas. Kamerövervakningen blir ett komplement till det brottsförebyggande arbetet i området.

Polisen värnar allmänhetens integritet och bedriver endast kamerabevakning där det finns ett konkret behov och är en ändamålsenlig metod i polisens uppdrag. Kameraanvändningen regleras av omfattande restriktioner. Till exempel kommer endast behöriga att få tillgång till bildmaterial som också raderas efter viss tid. Kamerorna blir utrustade med ett filter, så kallad maskning, som gör att de inte filmar in i bostäder. På platser där kamerabevakning sker kommer det att finnas skyltar för att upplysa om detta. Bildmaterialet sparas i två månader eller längre om det behöver användas i någon annan av polisens verksamheter, till exempel i en pågående förundersökning.

Mediekontakt

Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef Eskilstuna, tel. 010-566 94 72
Jonathan Svanerö, bitr. lokalpolisområdeschef, tel. 070-324 58 03
Thomas Bergqvist, kommunpolis, tel. 010-566 90 71