Nytt beslut om alkoholutandningsprov

Från och med 12 oktober återupptas alkoholutandningskontroller utmed vägarna igen, efter nytt beslut.

I mars beslutades att rutinmässiga alkoholutandningskontroller, LAU-kontroller, skulle stoppas tillsvidare, då det förekom vissa brister i rutinerna gällande enhetlig säker hantering av kontrollerna kopplat till coronaviruset. Det har dock varit tillåtet att genomföra kontrollerna när det funnits en skäligen misstanke om brott.

Metoder och rutiner har nu setts över och det nya beslutet innebär att planerade utandningskontroller kommer att kunna göras, även om de ska genomföras i mindre omfattning.

– Beslutet innebär en förbättrad trafiksäkerhet för medborgarna, samtidigt som det också är en fortsatt säker hantering för de poliser som genomför alkoholutandningskontrollerna, säger Per Engström, sektionschef operativa enheten, nationella operativa avdelningen.