Nytt nationellt bombdatacenter invigt

 • Rikspolischefen inviger nytt bombdatacenter
  Marie Borg, chef för nationella bombskyddet, och Anders Thornberg, rikspolischef, inviger det nya bombdatacentret. Bild: Minna Ridderstolpe
 • Rikspolischefen
  Här klipps bandet! Bild: Minna Ridderstolpe
1/2

Det nya bombdatacentret som ska höja förmågan att förebygga, förhindra och hantera sprängningar i kriminella konflikter har nu invigts. Bombdatacentret är placerat vid nationella bombskyddet, Noa, nationella operativa avdelningen.

Bombdatacentret ska stödja Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten genom att bland annat bistå med kunskap i förundersökningar, bedriva underrättelseverksamhet och ge stöd i operativa ärenden där explosiva varor använts.

– Inrättandet av ett nationellt bombdatacenter är en mycket viktig del i Polismyndighetens arbete mot gängkriminaliteten. Genom bombdatacentret får vi nu bättre förutsättningar för en myndighetsgemensam lägesbild som kommer ge oss ökad förmåga att bekämpa den typen av allvarlig brottslighet, säger rikspolischef Anders Thornberg

Regeringen har gett ett flertal myndigheter i uppdrag att öka samhällets förmåga att hantera explosiva varor samt förebygga och förhindra den illegala införseln av dessa varor. Inrättandet av ett nationellt bombdatacenter är en del i det uppdraget.

Det nationella bombdatacentret är placerat vid det nationella bombskyddet på Noa och består av personal från samtliga tre myndigheter - Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

– Utöver det övergripande målet för det nationella bombdatacentret, att öka förmågan att reducera användningen av explosiver i kriminella konflikter, ska även arbetet med att skydda medarbetarna och att utveckla metoder för röjning av laddningar förbättras, säger Marie Borg, chef för nationella bombskyddet.  

Nationella bombdatacentrets uppdrag

 • Utveckla metoder utifrån insamlad data och analyser
 • Lämna operativt stöd i ärenden där explosiver använts
 • Samordna brottsutredningar
 • Bedriva underrättelseverksamhet
 • Säkra bevisning och utöka den forensiska förmågan
 • Vara en internationell och nationell kontaktpunkt