Ökad kontroll av yrkestrafiken i region Stockholm

Som en del i det nationella trafiksäkerhetsarbetet kommer polisen i region Stockholm från den 12 oktober och en vecka framåt genomföra en så kallad yrkestrafikvecka som fokuserar på förare och fordon som framförs i yrkestrafik.

Kontrollerna kommer att genomföras genom fast och rörlig övervakning i regionen och kommer att fokusera på fordon och förare av bland annat taxibilar, budbilar, lastbilar och bussar. Kör- och vilotider, fordons skick, fordons vikt, lastsäkring med mera kommer att kontrolleras för att trafikmiljön ska bli så säker som möjligt.

– Att ingen ska dö eller skadas i trafiken är visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete. En viktig del för att nå detta är att tunga transporter och andra fordon i yrkestrafik har förare som följer reglerna och att fordonen är i säkert skick, säger poliskommissarie Göran Bolinder som är trafikansvarig i polisregion Stockholm.

Tillstånd kontrolleras

Extra stort fokus kommer att läggas på att kontrollera tillstånd och vilken typ av transport som utförs. Ett av syftena är att eftersöka så kallade olaga cabotagetransporter. Cabotage innebär att transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land.

– Polisen har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta område, dels för att transporterna ska vara trafiksäkra, dels för att motverka osund konkurrens så att transporterna sker på lika villkor, säger Göran Bolinder.

Den nationella trafikveckan med fokus på yrkestrafik är en av många trafiksäkerhetsveckor som polisen genomför varje år. Under de andra veckorna ligger fokus på bland annat hastighet, nykterhet och brott på väg.