Ökad upplevd trygghet i Lerum

Särskilt fokus på att öka tryggheten kring stationsområdena i Lerum och Floda. Det var löftet till Lerumsborna när polisen och kommunen gick samman om ett medborgarlöfte. Arbetet har nu utvärderats.

Målet för det gemensamma arbetet har varit att öka tryggheten och minska brottsligheten kring stationerna i Floda och Lerum. De aktiviteter som polisen och kommunen lovade att genomföra gemensamt var bland annat ökad synlighet och närvaro av polis i kombination med fler nattvandrare.

– Vi har fler poliser som fotpatrullerar kring stationsområdet och har ökat vår närvaro på pendeltågen under helgkvällar, säger Eva Strömblad, kommunpolis i Lerum.

Polisen har även genomfört insatser mot olovlig körning av moped.

– Det handlar om att skapa en säker och trygg trafikmiljö, säger Eva Strömblad.

Under sommaren förstärktes nattvandringen med så kallade trygghetsvandringar. Ideella föreningar hjälpte då till för att identifiera vilka åtgärder som behövde göras för att förbättra miljön kring Lerum och Floda Station.

– Ny belysning finns nu i gångtunneln under E20 i Lerum och vi ser löpande till att underhålla så att sly och ogräs rensas bort, säger Mikaela Andersson, säkerhetssamordnare Lerums kommun.

Det gemensamma arbetet med medborgarlöftet avslutades i somras, men det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet fortsätter, bland annat i samverkan med närliggande kommuner, Västtrafik och Trafikverket.

I enkäter och dialog med medborgarna har det även framkommit önskemål om kameraövervakning vid pendeltågsstationerna i Floda och Lerum. Planen är att kameror ska vara på plats senast i januari 2021.
Lerum - medborgalöften.

Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se/