Omfattande insats i Skaraborg mot osund konkurrens i näringslivet

Under två dagar har polisen i samarbete med andra myndigheter inspekterat ett stort antal företag i Skaraborg.

Under två dagar har polisen i samarbete med andra myndigheter inspekterat ett stort antal företag i Skaraborg. Bild: Polisen

Under två dagar har polisen i samarbete med andra myndigheter inspekterat ett stort antal företag i Skaraborg. Utfallet visar att vissa företag fuskar systematiskt, bland annat genom att nyttja illegal arbetskraft.

Skatteverket, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket och Kronofogden har i samverkan med Polisen genomfört över hundra oannonserade arbetsplatsinspektioner runtom i Skaraborg. Morgan Tärning,  biträdande lokalpolisområdeschef i östra Skaraborg och strategisk polisinsatschef, berättar att inspektionerna visar på ett systematiskt fusk i vissa företag.

– På en mindre byggarbetsplats omhändertog polisen 12 av 14 anställda. Att vi omhändertar såpass många på en arbetsplats är alarmerande! Dessutom var byggföretaget en underleverantör till väletablerat bostadsbolag.

– Som motvikt inspekterade vi ett byggföretag med 180 anställda, utan att vi hittade några oegentligheter alls.

Morgan Tärning förklarar att det finns indikationer på att en del av de företag som inte sköter sig drivs av samma kriminella nätverk som ligger bakom annan brottslighet i regionen.

– Vanliga skattebetalare finansierar alltså de här kriminella nätverken genom att handla till underpris.

Det finns skäl att vara vaksam när man lejer in tjänster som en vanlig kund.

– Om man brukar köpa en tjänst hos ett sedan länge etablerat företag och det plötsligt dyker upp ett nytt företag, som erbjuder samma tjänst, men till hälften eller en tredjedel av priset – då är något fel.

Återkommande kontroller är nödvändiga för att de företag som följer regelverken ska få en chans att bli konkurrenskraftiga.

– Vi ser små, hederliga företag som kämpar och sliter för att verksamheten ska gå ihop. Samtidigt som vi hittar upprepade förseelser i vissa företag, kända av oss. Därför kommer vårt arbete med arbetsplatsinspektioner nu att intensifieras. Vi kommer även att starta upp myndighetssamverkan på lokal nivå.

Ett av målen med att myndigheterna genomför inspektioner gemensamt är just samverkan.

– Vi ser en stor skillnad när myndigheterna samverkar, eftersom vi får en betydligt större effekt av insatserna. Inom polisen kan vi lite om mycket – när de andra myndigheterna medverkar får vi med oss specialister inom varje enskilt område.

Resultat, arbetsplatsinspektioner

Myndigheterna genomförde 108 arbetsplatskontroller och 218 inre utlänningskontroller. 11 personer togs i förvar och 8 personer är under uppsikt.

Exempel på övriga åtgärder under insatsen:

Polisen
1 anmälan mot arbetsgivaren angående illegal arbetskraft
Ringa narkotikabrott

Kronofogden
Utmätning av 1 personbil
Löneutmätningsbeslut
Utmätning av lastbil
Indrivning av skuld
Bidragsbrott

Arbetsmiljöverket
Inspektionsmeddelande
Omedelbart förbud (skydd för blandmaskin saknas)
Anmärkning på elinstallationer
Billyft ej besiktigad

Skatteverket
Ingen inskriven i liggaren – sanktionsavgift 17 500 kr
Diffade 80 kr i kassan – 12 500 kr i avg.
Personalliggaren ej korrekt – 2 500 kr.
Kassan var ej registrerad hos skattemyndigheten